TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025

22/07/2021
Chia sẻ bải viết :Ngày 21/7/2021, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho đồng chí Hoàng Trung Kiên- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Cùng dự, có đồng chí Trần Văn Toàn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã nghỉ hưu kể từ ngày 01/11/2020. Sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy theo chủ trương nhất thể hóa người đứng đầu cơ quan đồng thời là Bí thư cấp ủy. Ngày 14/7/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 138-QĐ/ĐUK chỉ định Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Hoàng Trung Kiên- Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà đồng chí Hoàng Trung Kiên đã đạt được trong thời gian qua, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Hoàng Trung Kiên đã được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mong muốn và đề nghị đồng chí Hoàng Trung Kiên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, xây dựng các KCN, KKT ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.

                                         VP BQL KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

 


CÁC TIN KHÁC V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” Bộ câu hỏi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 cấp Cụm HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 KHÓA XIII; KẾT LUẬN SỐ 34-KL/TW NGÀY 18/4/2022 VÀ QUY ĐỊNH SỐ 69-QĐ/TW NGÀY 06/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" Những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3-, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔ CHỨCHỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HƯỚNG DẪN, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG; KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh triển khai Quán triệt học tập triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025