TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025

22/07/2021
Chia sẻ bải viết :Ngày 21/7/2021, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cho đồng chí Hoàng Trung Kiên- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh. Cùng dự, có đồng chí Trần Văn Toàn- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã nghỉ hưu kể từ ngày 01/11/2020. Sau khi UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đã báo cáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy theo chủ trương nhất thể hóa người đứng đầu cơ quan đồng thời là Bí thư cấp ủy. Ngày 14/7/2021, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 138-QĐ/ĐUK chỉ định Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Hoàng Trung Kiên- Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà đồng chí Hoàng Trung Kiên đã đạt được trong thời gian qua, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025, đồng chí Hoàng Trung Kiên đã được tín nhiệm bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mong muốn và đề nghị đồng chí Hoàng Trung Kiên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, cùng Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, xây dựng các KCN, KKT ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.

                                         VP BQL KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

 


CÁC TIN KHÁC Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh tham gia Hội thi Cán bộ kiểm tra giỏi năm 2023 Đồng chí Đặng Xuân Phương giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển Bài 2: Văn hóa - nhân tố khẳng định vị thế, vai trò, sức mạnh, hiệu quả và uy tín lãnh đạo của Đảng Bài 1: Thời cuộc mới và nhu cầu phát triển tự nhiên và tất yếu của Đảng Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XXVIII năm 2023 Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực Quảng Ninh lập nên kỳ tích trong công cuộc đổi mới Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” Hướng dẫn tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII Hội nghị trực tuyến góp ý sửa đổi, bổ sung Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập. V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” Bộ câu hỏi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 cấp Cụm