TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023

11/11/2023
Chia sẻ bải viết : 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023

 

Thực hiện Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách nhà nước đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022; Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí (đợt 1) thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch; Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 11/03/2022 của UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí thực hiện Đề án Phát triển quan hệ lao động năm 2022;

Trên cơ sở thực hiện kinh phí được giao và đối chiếu số dư dự toán kinh phí ngân sách cấp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 (chi tiết theo biểu dưới đây).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số

TT

Nội dung

Dự toán năm

Thực hiện Quý III năm 2023

So sánh (%)

 

Dự toán

Cùng kỳ năm trước

 

1

2

3

4

5

6

 

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

 

 

I

Số thu phí, lệ phí

204.000.000

338.030.000

166%

338%

 

1

Lệ phí

204.000.000

338.030.000

166%

338%

 

2

Phí

 

 

 

 

 

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

 

 

 

 

1

Chi sự nghiệp...................................

 

 

 

 

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

 

2

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

204.000.000

338.030.000

166%

207%

 

1

Lệ phí

204.000.000

338.030.000

166%

207%

 

2

Phí

 

 

 

 

 

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

I

Nguồn ngân sách trong nước

 

 

 

 

 

1

Chi quản lý hành chính

14.063.000.000

1.989.297.454

14%

104%

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

7.275.000.000

1.813.647.409

25%

103%

 

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

6.788.000.000

175.650.045

3%

112%

                         
 

Ghi chú: Kinh phí thực hiện Quý III năm 2022 gồm: Số thu phí, lệ phí 100.080.000 đồng; Số phí, lệ phí nộp NSNN 163.440.000 đồng; Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 1.758.694.979 đồng; Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 157.522.300 đồng

 

 


CÁC TIN KHÁC Khởi công xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Tamagawa Việt Nam tại KCN Sông Khoai Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc và khảo sát tại khu CN Sông Khoai Đẩy nhanh tiến độ GPMB KCN Sông Khoai Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư trong KCN Sông Khoai (TX Quảng Yên) Hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực thu hút đầu tư các KCN Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Quyết tâm tạo bứt phá trong thu hút đầu tư Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh: Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch Bộ Nội vụ đã đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Đoàn đại biểu VCCI và các doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát một số khu công nghiệp trên địa bàn TX Quảng Yên Khẳng định "vị thế vàng" đối với nhà đầu tư Đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp chế biến, chế tạo Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án FDI với tổng mức đầu tư trên 330 triệu USD Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên công nhân, người lao động làm việc xuyên Tết tại KCN Sông Khoai Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 120 triệu USD