TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Khai mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khoá XIV

09/07/2024
Chia sẻ bải viết :Ngày 8/7, tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 long trọng khai mạc Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm) để thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh; Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh chào cờ khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 20 báo cáo công tác của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...; thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh và dự kiến thông qua 25 Nghị quyết thuộc thẩm quyền theo Luật định. Đồng chí gợi mở một số vấn đề trong tâm.

Cụ thể, về tình hình kinh tế - xã hội, kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trong bối cảnh có những thuận lợi nhất định đan xen với khó khăn, thách thức nhiều hơn, áp lực lớn hơn, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát thực tiễn và Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với chủ đề công tác năm 2024 “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn, kiên trì, nỗ lực phấn đấu triển khai có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực công tác theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, đạt được kết quả rất toàn diện, nổi bật trên các lĩnh vực, tiếp tục đưa công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu, coi trọng chất lượng tăng trưởng và nâng cao chất lượng sống mọi mặt của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ở một số địa bàn, trên một số lĩnh vực vẫn đang nổi lên một số vấn đề hạn chế, khó khăn, vướng mắc đòi hỏi phải được nhận diện và có giải pháp khắc phục kịp thời.

Để hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm 2024, nhất là giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP đạt trên 10% với quy mô của nền kinh tế rất lớn, với tinh thần thực sự cầu thị, thẳng thắn, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu thảo luận, đánh giá sâu sắc những nỗ lực, cố gắng chung của các cấp, các ngành, những việc đã làm và kết quả đạt được; làm rõ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, yếu kém, nhất là trong khâu chấp hành, tổ chức thực hiện. Nắm chắc tình hình, dự báo những cơ hội, khó khăn, thách thức, đi sâu phân tích, đề xuất các giải pháp; nâng cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường vươn lên để đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách cấp tỉnh... tuân thủ thứ tự ưu tiên, điều kiện, nguyên tắc phân bổ vốn; tiếp tục tái cơ cấu gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư công, quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả vốn ngân sách nhà nước; ưu tiên bố trí vốn để cơ bản hoàn thành dứt điểm các dự án, công trình đã được phê duyệt, đang triển khai dở dang phải hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025, không để phát sinh nợ đọng; cơ cấu lại chi thường xuyên, tập trung nguồn lực chi đầu tư phát triển cho an sinh xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền và đầu tư các công trình có tính chất động lực lan tỏa. 

HĐND tỉnh sẽ xem xét phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm 2024; quyết định số lượng hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đối với các cấp học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2024... Đây là bước đi nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV xác định về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng, kiến thức, tay nghề, kinh nghiệm, năng lực sáng tạo gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số.

Tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) phối hợp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Lễ công bố mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), bao gồm lối thông quan Bắc Phong Sinh (Việt Nam) - Lý Hỏa (Trung Quốc), đã mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển của các địa phương biên giới nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2045 nhằm tiếp tục cụ thể hoá mục tiêu phát triển bền vững dựa trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh và đối ngoại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền, vì hạnh phúc nhân dân.

Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thông qua Nghị quyết Quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng, mua sắm và sửa chữa trang, thiết bị bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh cùng nhiều nội dung quan trọng khác...

Những nội dung trình, thảo luận, xem xét, quyết nghị tại kỳ họp này là những vấn đề rất quan trọng, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2024, mà còn của cả nhiệm kỳ. Đồng chí mong muốn đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung trí tuệ, nghiên cứu tài liệu, phát biểu thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, dân chủ, thẳng thắn bày tỏ rõ quan điểm, chính kiến và quyết nghị thông qua các nghị quyết có tính khả thi cao.

Sau phiên khai mạc, HĐND tỉnh nghe các thành viên UBND tỉnh trình bày tóm tắt các tờ trình, các báo cáo thẩm tra các Ban thuộc HĐND tỉnh…

Trung tâm Truyền thông tỉnh tường thuật trực tiếp về kỳ họp qua các hạ tầng: Báo Quảng Ninh điện tử (baoquangninh.com.vn), kênh QTV1, kênh phát thanh Quảng Ninh QNR1.

(Theo baoquangninh.vn)