TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

01/08/2021
Chia sẻ bải viết :Ngày 28/7/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có Văn bản số 3308/SNN&PTNT-KL về việc lập hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.     

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phổ biến thông tin, nội dung Văn bản số 3308/SNN&PTNT-KL ngày 28/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đến các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và các chủ đầu tư dự án hoạt động trong các KKT trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và đề nghị chủ đầu tư các công trình, dự án có chiếm dụng vào diện tích rừng phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh hoàn thiện hồ sơ theo Mục 1, Văn bản số 1945/SNN&PTNT-KL ngày 15/5/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh trong kỳ họp chuyên đề tháng 8 năm 2021.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN và các chủ đầu tư dự án hoạt động trong các KKT trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện./.      

 

 

TNMT


CÁC TIN KHÁC Hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực thu hút đầu tư các KCN Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Quyết tâm tạo bứt phá trong thu hút đầu tư Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh: Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch Bộ Nội vụ đã đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Đoàn đại biểu VCCI và các doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát một số khu công nghiệp trên địa bàn TX Quảng Yên Khẳng định "vị thế vàng" đối với nhà đầu tư Đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp chế biến, chế tạo Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án FDI với tổng mức đầu tư trên 330 triệu USD Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên công nhân, người lao động làm việc xuyên Tết tại KCN Sông Khoai Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 120 triệu USD Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024 và Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 Thông báo: Tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh Công bố Thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Thu hút FDI: Nỗ lực chinh phục đỉnh cao mới