TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Phát triển Quảng Yên thành đô thị hiện đại, thông minh, trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo của tỉnh và cả vùng

06/05/2024
Chia sẻ bải viết :Ngày 4/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Yên về kết quả công tác năm 2023, tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Yên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Quảng Yên.

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đánh giá: TX Quảng Yên là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Ninh, là hạt nhân tăng trưởng mới của tuyến phía Tây. Trong đó Khu kinh tế ven biển Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây và của tỉnh, phát triển theo mô hình “Thành phố thông minh” với các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị - cảng biển thông minh, hiện đại, trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao của tỉnh và của cả vùng.

Trong những năm qua, Trung ương, tỉnh đã có sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông cho thị xã. Chỉ tính trong giai đoạn 2020-2023, tổng kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh đầu tư các nhiệm vụ chi trên địa bàn thị xã Quảng Yên và hỗ trợ Quảng Yên là 8.258 tỷ đồng, chiếm khoảng 14% tổng vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, bằng xấp xỉ 3 lần giai đoạn 2016-2020, đứng thứ 2 trong 13 địa phương, chỉ sau TP Hạ Long. Qua đó, cho thấy tầm quan trọng của Quảng Yên nói chung, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên nói riêng trong định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong sự quan tâm của tỉnh, TX Quảng Yên đã nỗ lực, quyết tâm trong huy động các nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng thị xã ngày càng phát triển toàn diện về mọi mặt; từng bước khẳng định vị trí, vai trò là một trong những động lực tăng trưởng mới của tỉnh Quảng Ninh và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trong năm 2023, thị xã đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra, đạt nhiều kết quả nổi bật. Rõ nét nhất là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thành kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập chi bộ quân sự tại 19/19 đảng bộ xã, phường; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, tổng giá trị sản xuất đạt 51.982 tỷ đồng, tăng 44,5% so với năm 2022, cao nhất từ trước đến nay; lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm 95,2% (cùng kỳ năm 2022 là 93%); giá trị sản xuất khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 25,2% kế hoạch và tăng 51,8% so với năm 2022; giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ tăng 3,7% kế hoạch, tăng 27,8% so với cùng kỳ.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu tại hội nghị.

Thị xã đã hoàn thành Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đến năm 2040 và Chương trình phát triển đô thị thị xã đến năm 2030. Địa bàn Quảng Yên trở thành địa bàn trọng điểm thu hút đầu tư theo đúng định hướng của tỉnh. Hiện KKT ven biển Quảng Yên đã thu hút các nhiều nhà đầu tư lớn đầu tư tại KKT và một số dự án đã đi vào hoạt động. KKT ven biển Quảng Yên có 49 nhà đầu tư thực hiện 52 dự án, trong đó có 36 dự án FDI và 16 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký đạt 3,7 tỷ USD và trên 54.900 tỷ đồng. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội, văn hóa được quan tâm, đời sống nhân dân được nâng cao. Toàn thị xã không còn hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh; hoàn thành xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát phát sinh mới năm 2023 cho 55 hộ, bằng 196,5% chỉ tiêu tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa - thể thao, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển.

Các ý kiến tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề TX Quảng Yên cần quan tâm nhiều hơn. Đó là việc thu ngân sách nhà nước chưa đạt được mục tiêu tự cân đối ngân sách. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường còn một số hạn chế. Giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Công tác GPMB đối với các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư ngoài ngân sách còn chậm. Thị xã chưa kịp thời ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, xử lý dứt điểm một số tồn tại được nêu tại các thông báo, kết luận của Trung ương và của tỉnh. An ninh trật tự trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều phức tạp, đặc biệt liên quan đến khu vực có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, diện tích GPMB lớn, tình hình tai nạn giao thông, tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng có chiều hướng gia tăng. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có thời điểm còn lúng túng…

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Hiện nay thị xã Quảng Yên đang đứng trước rất nhiều cơ hội phát triển mới như: Tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa ở mức rất cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, liên thông tổng thể gắn với liên kết vùng ở tuyến phía Tây và thành phố Hải Phòng. Quỹ đất dự trữ phát triển trong khu công nghiệp, khu kinh tế còn lớn. Các cơ hội đến từ hội nhập, liên kết hợp tác phát triển; từ nguồn lực văn hóa, xã hội, con người Quảng Yên với truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời.

Bên cạnh những cơ hội, Quảng Yên cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển như: Thách thức giữa nhu cầu đô thị hóa với xây dựng KKT ven biển Quảng Yên, phát triển các KCN phần lớn nằm ở các vùng đất trũng có sức cạnh tranh cao liên quan chặt chẽ đến giá đất đô thị, nguồn vật liệu san lấp tại chỗ rất khó khăn; năng lực quản lý, quản trị sự phát triển bền vững địa phương của đội ngũ cán bộ; tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; thách thức đến từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng...

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở nhận diện rõ những cơ hội, thách thức, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh đến các nhiệm vụ trọng tâm mà TX Quảng Yên cần tập trung. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, kiến tạo, phục vụ phát triển; xây dựng đội ngũ CBCCVC, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực uy tín, nâng tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể theo các quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng KKT ven biển Quảng Yên, hạ tầng các KCN Sông Khoai, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong, Bạch Đằng để thu hút nhiều nhà đầu tư; nâng cấp hạ tầng đô thị theo hướng phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật đạt đô thị loại I, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nâng cấp đô thị trong năm 2025, trước năm 2030 trở thành đô thị loại I; nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn mới phải đạt tiêu chí đô thị.

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và là đích đến của sự phát triển bền vững. Trong đó, phải chăm lo cho giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng, xây dựng Quảng Yên trở thành địa bàn hấp dẫn quy tụ nhân tài, nhân lực chất lượng cao đến để tụ cư cống hiến, chứ không đơn thuần là tìm kiếm môi trường mưu sinh, lập nghiệp. Tập trung xây dựng hệ sinh thái dân sinh hấp dẫn với hệ thống dịch vụ công chất lượng cao; chuẩn bị quỹ đất cho phát triển cả nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp và nhà ở cho nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia gắn với các thiết chế văn hóa để đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động làm việc, sinh sống lâu dài.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng dự án, trong từng thủ tục, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo cũng như tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thế hệ mới. Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, ngày càng thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đồng chí Cao Ngọc Tuấn, Bí thư Thị ủy Quảng Yên, báo cáo tại hội nghị.

Đồng chí Cao Ngọc Tuấn, Bí thư Thị ủy Quảng Yên, báo cáo tại hội nghị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, đó là Quảng Yên phải tập trung phát triển bền vững kinh tế biển, trọng tâm là cảng biển, dịch vụ cảng biển, logistics, KKT ven biển, KCN ven biển, đô thị biển, du lịch biển gắn chặt với các mục tiêu xây dựng Quảng Ninh cùng với Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển. Phát triển đô thị bền vững theo mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; trọng tâm là làm tốt công tác quy hoạch; siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, phát huy cao nhất giá trị nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển. Phải xác định đây là nguồn lực đặc biệt quan trọng của địa phương, của tỉnh. Trong đó, đặc biệt lưu ý giữ nguyên hiện trạng các quỹ đất phục vụ cho phát triển các KCN theo quy hoạch; quản lý chặt chẽ các quỹ đất trước đây là đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội. Quảng Yên phải là địa phương đi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU; phát huy truyền thống văn hóa, truyền thống hiếu học, truyền thống của vùng đất có bề dày về lễ hội để biến thành nguồn lực cho phát triển, thu hút du lịch. Đồng thời, phải là địa phương có chất lượng giáo dục thuộc tốp tốt nhất tỉnh. Bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh, người dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

(Trích theo baoquangninh.vn) HTGS