TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Quảng Ninh: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 9,02%

31/05/2024
Chia sẻ bải viết :Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tỉnh Quảng Ninh ước 6 tháng đầu năm tăng 9,02% và tăng 0,02% so với kịch bản tăng trưởng.

Đô thị thành phố Hạ Long

Hạ tầng đồng bộ tạo điều kiện thúc đẩy ngành dịch vụ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có tốc độ tăng trưởng cao.

Theo đó, tỉnh Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) sơ bộ quý I tăng 8,97%; ước quý II tăng 9,06%; ước 6 tháng đầu năm tăng 9,02% và tăng 0,02 điểm % kịch bản tăng trưởng đã đặt ra.

Với kết quả này, tỉnh Quảng Ninh có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước 6 tháng đầu năm đứng thứ 4 vùng Đồng bằng Sông Hồng và đứng thứ 8 các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, khu vực I (các ngành nông, lâm, thủy sản) tăng 4,3%; khu vực II (các ngành công nghiệp, xây dựng) tăng 7,68%; khu vực III (ngành dịch vụ) tăng 13,85%; thuế sản phẩm tăng 4,7%...

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là trụ cột đòn bẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh với mức tăng 23,05%, đưa Quảng Ninh nằm trong nhóm các tỉnh có chỉ số IIP (sản xuất công nghiệp) tăng cao nhất cả nước; thứ hai là các ngành dịch vụ thuộc các lĩnh vực vận tải kho bãi tăng 25,01%; lưu trú ăn uống tăng 16,89%; bán buôn, bán lẻ, tổng mức tiêu dùng tăng 14,79%,...

(Theo baoquangninh.vn)