TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Quyết tâm đầu xuân mới

16/02/2024
Chia sẻ bải viết :

Quảng Ninh bước sang năm 2024, Xuân mới Giáp Thìn với nhiều niềm vui, niềm hân hoan, phấn khởi về những thành tích đặc biệt, kỳ tích đạt được trong năm 2023. Những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được những năm qua là động lực, bệ phóng để Quảng Ninh tiếp tục phát triển đạt được những thành tích cao hơn nữa trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

 

Năm 2023, Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, song kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong những năm qua, Quảng Ninh giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất, tinh thần cải cách, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn đổi mới, sáng tạo, quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra, qua đó giữ vững đà phát triển kinh tế 2 con số liên tục trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023). GRDP năm 2023 ước tăng 11,03%, gấp đôi bình quân chung cả nước, đứng thứ nhất các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 3 cả nước; quy mô nền kinh tế ước đạt trên 310.000 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm 2020; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 55.619 tỷ đồng, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; tạo đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 3,1 tỷ USD, gấp 3,1 lần kế hoạch năm, đứng đầu cả nước. 

Quảng Ninh tiếp tục tạo đột phá về chất lượng cải cách hành chính, phát triển cân đối giữa các vùng miền, nâng cao mức sống và chất lượng sống nhân dân; tạo chuyển biến lớn trong phát triển văn hóa - xã hội, con người, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, hoàn thành nhiều mục tiêu của cả giai đoạn 2020 - 2025; GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.500 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020; tạo ra hơn 21.000 việc làm tăng thêm. 

Quảng Ninh

Quảng Ninh quyết tâm hoàn thành những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra cho năm 2024.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong Vùng đồng bằng sông Hồng hoàn thành phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và là địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành phê duyệt Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh. Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị trí là một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Tiếp đà thắng lợi của năm 2023 và những năm trước, Quảng Ninh xác định năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Vì vậy, tỉnh quyết tâm xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, chủ động, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng theo chiều sâu, bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, toàn diện; đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng bền vững hai con số. 

Trong đó, về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt trên 10%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55.600 tỷ đồng, trong đó thu xuất nhập khẩu đạt trên 13.000 tỷ đồng và thu nội địa phấn đấu đạt số thu cao nhất. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, trọng điểm là thu hút vốn FDI ít nhất 3 tỷ USD; phát triển mới ít nhất 2.000 doanh nghiệp. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 11%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 73%. Giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS và PAPI. 

Đối với xã hội: Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 87%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ 51%; tạo ra ít nhất 30.000 việc làm tăng thêm. Có trên 91% trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có trên 21% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2); đạt 57,2 giường bệnh/1 vạn dân; 15 bác sỹ/1 vạn dân; 2,8 dược sỹ đại học/1 vạn dân; trên 25 điều dưỡng/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95,5% dân số. Toàn tỉnh không còn hộ nghèo và giảm 50% hộ cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều tại Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Về môi trường: Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 98,3%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nguồn nước ăn uống hợp vệ sinh đạt trên 99,9% (trong đó, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đáp ứng QCVN 01-1:2018/BYT đạt trên 70%). Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt đô thị và các xã đảo, các xã có hoạt động du lịch, dịch vụ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn đạt 97,6%; Tỷ lệ thu gom xử lý nước thải tại các đô thị tập trung của các địa phương: Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên đạt khoảng 55%. Giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% gắn với nâng cao chất lượng rừng. 

Với kinh nghiệm đã đúc kết trong nhiều năm qua, cùng cách làm sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm cao, quyết liệt trong triển khai công việc, Quảng Ninh sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra cho năm 2024 và những năm tiếp theo.

(Trích theo baoquangninh.vn) VPDDMT