TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

18/04/2022
Chia sẻ bải viết :Ngày 31/3/2022 Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong thực hiện; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Tại buổi sinh hoạt, Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng bộ, Trưởng ban đã chủ trì thảo luận, làm rõ những nội dung cơ bản, quan điểm chỉ đạo mới tại Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền, quán triệt nội dung Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 13-CTr/ĐUK ngày 25/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
 

Theo Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 15/3/2022 của Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị sẽ tiếp tục tổ chức trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hàng tháng. Trong đó, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022);  kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)…. Tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm 2022.
 

Cũng tại Hội nghị này Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Châu Thành Hưng, Phó Trưởng Ban đã tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh những nội dung cơ bản của nghị quyết số 09-NQ/TU từ đó xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân  trong tiến trình thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Tỉnh Quảng Ninh. 

 

 


CÁC TIN KHÁC Nỗ lực hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 06 trong năm 2024 Nghị quyết 06-NQ/TU tạo đột phá phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo Ban Tổ chức T.Ư thống nhất phương án nghỉ lễ 30/4-1/5 dài 5 ngày “Sức bật” Nghị quyết 06 Xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn gắn với phát triển bền vững kinh tế biển theo hướng tăng trưởng xanh Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu sở, ngành, địa phương trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Kinh tế - xã hội quý I/2024 khởi sắc với nhiều điểm sáng Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh Phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo tỉnh Quảng Ninh Tinh thần đột phá, sáng tạo, đoàn kết và hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TU Góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết tỉnh Quảng Ninh Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV