TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO: Công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh

27/07/2022
Chia sẻ bải viết : 

Để kịp thời tiếp nhận các nội dung liên quan đến các hành vi tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Ban như sau:

1. Thời gian, nội dung tiếp nhận thông tin

  • Thời gian: 24/24 giờ, 7/7 ngày trong tuần. 

- Nội dung: Tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về hành vi tiêu cực, tham nhũng, sách nhiễu gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trong thi hành công vụ.

2. Cách thức tiếp nhận thông tin

2.1. Tiếp nhận thông tin bằng đường dây nóng qua số điện thoại

- Trong giờ hành chính: Văn phòng: số điện thoại: 0203.3836573.

- Tất cả các giờ trong ngày:

+ Ông Hoàng Trung Kiên - Trưởng Ban, số điện thoại: 0913.388.145;

+ Ông Vũ Văn Đát - Phó Trưởng ban, số điện thoại: 0913.268.720;

+ Ông Phạm Thanh Thủy - Phó Trưởng ban, số điện thoại: 0913.355.386;

+ Ông Châu Thành Hưng - Phó Trưởng ban, số điện thoại: 0982.874.229;

+ Ông Vũ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng, số điện thoại: 0904.440500;

+ Ông Nguyễn Mạnh Hoạch - Trưởng phòng Hỗ trợ, Giám sát hoạt động Đầu tư, số điện thoại: 0912.146.868;

+ Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Trưởng phòng Quản lý Doanh nghiệp: số điện thoại: 0912.329.898.

2.2. Tiếp nhận thông tin bằng văn bản, vật chứng, chứng cứ gửi theo đường bưu điện, hòm thư điện tử hoặc đến trực tiếp cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cung cấp, phản ánh địa chỉ như sau:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh - Tầng 11 Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

  3. Yêu cầu đối với thông tin, phản ánh

- Thông tin, phản ánh của các tổ chức, cá nhân phải rõ ràng, đảm bảo tính trung thực, sự việc có thật và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; nội dung phải thể hiện rõ về tổ chức, cá nhân cán bộ công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu gây phiền hà, tham nhũng, tiêu cực và kèm theo chứng cứ (nếu có); cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại của cá nhân, tổ chức có thông tin phản ánh.

- Nghiêm cấm hành vi cung cấp thông tin, phản ánh giả mạo của các tổ chức, cá nhân lợi dụng Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, tố cáo để vu khống bôi nhọ nhân phẩm, danh dự của tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước.

- Mọi thông tin không có căn cứ mang tính quấy rối, chia rẽ, bè phái sẽ không được tiếp nhận, giải quyết và được xem xét, xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. Thông báo kết quả giải quyết thông tin, đơn thư

Mọi thông tin, tin báo tiếp nhận và kết quả giải quyết đều được thông báo công khai trên các phương triện thông tin đại chúng, qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh và cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tại địa chỉ:

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh: http://www.quangninh.gov.vn

- Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh:  https://qeza.gov.vn

    Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh gửi thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết./.

VP


CÁC TIN KHÁC Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên. Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc thăm KCN Sông Khoai Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh Tuyên truyền Chương trình khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023 Tin: Tuyên truyền Chương trình khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2020-2025 NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2020/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thông tư hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự Về việc cập nhật, sử dụng tài liệu nghiệp vụ truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phân tích kết quả các chỉ số cải cách năm 2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị phân tích kết quả khảo sát chỉ số DDCI; PAR-INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh