TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Tài liệu hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

04/12/2023
Chia sẻ bải viết :

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh giới thiệu tới các tổ chức, doanh nghiệp và quý bạn đọc quan tâm bộ ấn phẩm “Tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” để đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp phát triển; tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông các điểm nghẽn; huy động, giải phóng các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Bộ ấn phẩm gồm 40 tờ gấp phổ biến pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, thỏa thuận quốc tế, lao động, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bổ trợ tư pháp đã được Sở Tư pháp biên tập, đăng tải tại địa chỉ https://www.quangninh.gov.vn/So/sotuphap/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=2740

Trong đó, nội dung về Luật Doanh nghiệp năm 2020 gồm: Một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp và các hành vi bị cấm; quy định về thành lập doanh nghiệp; quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký qua mạng thông tin điện tử; quy định về tên doanh nghiệp, tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; quy định về điều lệ công ty; về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; quy định về doanh nghiệp xã hội./.

(VP)


CÁC TIN KHÁC Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Đề xuất cấp thường trú vĩnh viễn với nhà đầu tư quy mô lớn để thu hút FDI Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào? Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Phát triển quan hệ lao động hài hoà Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí