TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

05/05/2023
Chia sẻ bải viết :

Ngày 18/4/2023 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Trong đó, Thông tư quy định việc đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử thuộc Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đây là điểm nổi bật nhất của Thông tư, hướng tới việc cải cách và chuyên nghiệp hóa đối với cấp đăng ký hộ kinh doanh trong toàn quốc. 

Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 (gửi kèm).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh thông tin để tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.

VP.


CÁC TIN KHÁC Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước Hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Phát triển nhà ở cho người lao động ngành than, KCN, người thu nhập thấp V/v: lập, gửi báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023 Tỉnh sẽ tạo điều kiện cho Tập đoàn Core Pacific Group đẩy nhanh nghiên cứu đầu tư tại KKT Quảng Yên Quảng Ninh thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Thêm cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Tường minh về giá đất ngay trong Luật Đất đai Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bãi thải nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu - Công ty Than Nam Mẫu - TKV Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023 NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Giảm chi phí logistics để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu