TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Tuyên truyền Chương trình khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023

21/10/2023
Chia sẻ bải viết :Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương - DDCI 2023 và nội dung hướng dẫn của Tổ công tác PCI tại Văn bản số 625/PCI ngày 12/10/2023 về tuyên truyền Chương trình khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông tin đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh và các đơn vị có liên quan video clip về khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023 theo đường Link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1KDvJvvcq_Etc3OoN0PcgtkL6H8BTfLHW/view