TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính

11/05/2022
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3346/UBND-TM1 ngày 20/5/2020 về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, trong đó có nội dung về đẩy mạnh thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã tích cực thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động tại cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của Tỉnh. Tuy nhiên, gần đây tần suất doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. Để tiết kiệm thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện như sau:

1. Khuyến khích các doanh nghiệp tích cực nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/ hoặc cổng dịch vụ công của Tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.quangninh.gov.vn, đồng thời gửi hồ sơ gốc về địa chỉ: Quầy 25, Bộ phận Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Phường Hồng Hà, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh (đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện để thực hiện thủ tục cấp độ 4).

2. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động trực tuyến thực hiện tại cổng dịch vụ công của Tỉnh, đề nghị các doanh nghiệp tạo tài khoản của doanh nghiệp để thực hiện thủ tục hành chính, không sử dụng tài khoản cá nhân để nộp hồ sơ nhằm đảm bảo các thông tin chính xác khi xuất hóa đơn cho doanh nghiệp.

3. Các thủ tục có phát sinh lệ phí (thủ tục cấp giấy phép lao động), doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký nhận hồ sơ qua đường bưu điện, thực hiện thanh toán điện tử cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, cụ thể như sau:

- Số tài khoản: 0141001128888 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank)

- Nội dung thanh toán: Cong ty… nop le phi cap GPLD – (Mã biên nhận hồ sơ) – BQL KKT

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Bộ phận Thường trực giải quyết thủ tục hành hành chính của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh theo số điện thoại: 02033.634.669 hoặc Tổng đài 1900.558.826, để được hướng dẫn và hỗ trợ./.

VP.


CÁC TIN KHÁC Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên. Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc thăm KCN Sông Khoai Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh Tuyên truyền Chương trình khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023 Tin: Tuyên truyền Chương trình khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2020-2025 NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2020/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thông tư hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự Về việc cập nhật, sử dụng tài liệu nghiệp vụ truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phân tích kết quả các chỉ số cải cách năm 2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị phân tích kết quả khảo sát chỉ số DDCI; PAR-INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh