TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 và tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức

04/10/2022
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Theo đó, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19” được triển khai từ 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung sau:

1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc phổ biến, tuyên truyền, triển khai Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh “về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022” (gửi kèm theo) đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động theo hìn thức phù hợp nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một các thiết thực. Chủ động đề xuất tham dự các hoạt động, hội thảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị của cơ quan chủ trì.

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động trực thuộc tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kỹ năng giải quyết công việc,…

Việc chọn, đề xuất cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch phải đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định; hạn chế tối đa việc xin rút, thay đổi học viên theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4330/UBND-GD ngày 27/7/2022 “V/v tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức”.

3. Công chức, viên chức, người lao động trực thuộc chủ động sắp xếp thời gian, công việc để tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

4. Giao Văn phòng/Tổ quản trị Trang Web, quản trị trang Panpage của Ban thực hiện tuyên truyền về Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022.

Đăng tải trên Bảng thông tin điện tử và Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tại địa chỉ: http://www.qeza.gov.vn, nội dung:

+ Chủ đề của Tuần lễ: “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”.

+ Thời gian từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./.

 


CÁC TIN KHÁC Phó Trưởng ban cùng Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh dự Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc 2023" tại tỉnh Bắc Ninh. Hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy đối với công trình công trình công nghiệp Đồng chí Cao Tường Huy- Quyền Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư một số KCN tại Quảng Yên Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, khu kinh tế Quý 1/2023 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị "Phổ biến, lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)" Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức tập huấn viết tin, bài Về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng V/v triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 và tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức V/v thông báo văn bản mới ban hành THÔNG BÁO: Công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 V/v khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp THÔNG BÁO: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐAN NHÂM DẦN NĂM 2022