TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Vv Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2023.

27/03/2023
Chia sẻ bải viết :

Ngày 17/3/2023 Cục An toàn thông tin đã ban hành Văn bản số 383/CATTT-NCSC về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2023

Theo đó, ngày 14/3/2023, Microsoft đã phát hành danh sách bản vá tháng 3 với 74 lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm của mình. Bản phát hành tháng này đặc biệt đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng sau:

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-23397 trong Microsoft Outlook cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-24880 trong Windows SmartScreen cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật (Bypass). Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-23392 trong HTTP Protocol Stack cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-23415 trong Internet Control Message Protocol (ICMP) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-23399 trong trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2023-23400 trong Windows DNS Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

Nhằm bảo đảm an toàn thông tin và phòng tránh việc đối tượng tấn công lợi dụng điểm yếu an toàn thông tin để thực hiện những cuộc tấn công mạng nguy hiểm, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các quản trị mạng và người dùng thực hiện:

1. Kiểm tra, rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công.

(Thông tin về lỗ hổng và cách khắc phục chi tiết tại phụ lục kèm theo)

2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Trong trường hợp cần thiết, đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ để được phối hợp hỗ trợ, xử lý:

-Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0203 3533338, email: qnict@quangninh.gov.vn.

- Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin, điện thoại: 024.3209.1616, email: ais@mic.gov.vn.

 

Thông tin về các lỗ hổng bảo mật trong sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2023 và hướng dẫn khắc phục

 

1. Thông tin các lỗ hổng bảo mật

STT

CVE

Mô tả

Link tham khảo

1

CVE-2023-23397

- Điểm: CVSS: 9.1 (nghiêm trọng)

- Mô tả: lỗ hổng trong Microsoft Outlook cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Microsoft Outlook, Microsoft Office.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23397

2

CVE-2023-24880

- Điểm: CVSS: 5.4 (trung bình)

- Mô tả: lỗ hổng trong Windows SmartScreen cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật (Bypass). Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Windows Server, Windows 10/11.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-24880

3

CVE-2023-23392

- Điểm: CVSS: 9.8 (nghiêm trọng)

- Mô tả: lỗ hổng trong HTTP Protocol Stack cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows Server, Windows 11.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23392

4

CVE-2023-23415

- Điểm: CVSS: 9.8 (nghiêm trọng)

- Mô tả: lỗ hổng trong Internet Control Message Protocol (ICMP) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows Server, Windows 10/11.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23415

5

CVE-2023-23399

- Điểm: CVSS: 7.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft Office, Microsoft Excel, Microsoft 365 .

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23399

6

CVE-2023-23400

- Điểm: CVSS: 7.2 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Windows DNS Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows Server.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23400

         

2. Hướng dẫn khắc phục

Biện pháp tốt nhất để khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng. Quý đơn vị tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng tại link nguồn tham khảo tại mục 1 của phụ lục.

3. Tài liệu tham khảo

https://msrc.microsoft.com/update-guide          https://www.zerodayinitiative.com/blog/2023/3/14/the-march-2023-security-update-review

 

VP