HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BTC ngày 27/7/2020 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2020-2021; Kế hoạch số 86/KH-BTC ngày 27/7/2020 về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2020-2021. 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo đến các doanh nghiệp và đề nghị phối hợp thực hiện cụ thể như sau:
(1) Nghiên cứu Quyết định số 85/QĐ-BTC ngày 27/7/2020, Kế hoạch số 86/KH-BTC ngày 27/7/2020 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh được đăng tải toàn văn tại cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tại địa chỉ: http://www.qeza.gov.vn).
(2) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Hội thi, Kế hoạch tổ chức Hội thi và những nội dung liên quan đến Hội thi; tích cực vận động, khuyến khích người lao động ở địa phương, cơ quan, đơn vị hưởng ứng và gửi đề tài, giải pháp tham gia Hội thi.
(3) Trên cơ sở nghiên cứu, trường hợp các doanh nghiệp, người lao động có nhu cầu đăng ký tham dự Hội thi vui lòng liên hệ Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ:
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh: Tầng 10, Trụ sở liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long; điện thoại cơ quan: 0203.3619285; Fax: 0203.3619286; Email: lhchkhvkt@quangninh.gov.vn
(3) Thời hạn nhận, chấm điểm và trao giải thưởng Hội thi:
+ Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/6/2021. Các hồ sơ nộp sau thời điểm này sẽ không được chấp nhận.
+ Chấm điểm các đề tài, giải pháp dự thi: Trong tháng 8/2021;
+ Công bố danh sách dự kiến các đề tài, giải pháp đạt giải Hội thi: tháng 10/2021;
+ Thời gian tổ chức Lễ trao giải thưởng: Quý IV năm 2021.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và trân trọng đề nghị quý đơn vị/doanh nghiệp quan tâm phối hợp thực hiện./.

Quyết định số 85/QĐ-BTC 

Kế hoạch số 86/KH-BTC 

QLDN