TỔ CHỨC BỘ MÁY

20/10/2020
Chia sẻ bải viết :1. Bí thư Đảng ủy

 

2. Phó bí thư

 

3. Các Chi bộ trực thuộc

Chi bộ Văn phòng Chi bộ 1 Chi bộ 2 Chi bộ 3