TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Chính phủ họp trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính

08/05/2024
Chia sẻ bải viết :Sáng 8/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ chủ trì cuộc họp trực tuyến về cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu Quảng Ninh.

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Cùng với các bộ, ngành, địa phương trong cả nước, thời gian qua Quảng Ninh đã luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nội dung cải cách TTHC hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ, vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và đạt được nhiều hiệu quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC có đủ điều kiện trên Cổng DVCQG đạt 73,2%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG đạt 100% thanh toán phí, lệ phí thực hiện TTHC qua hình thức không dùng tiền mặt; việc xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đạt 100%…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với nội dung tóm tắt báo cáo tổng hợp kết quả triển khai cải cách TTHC của các Bộ, ngành, địa phương qua theo dõi của Văn phòng Chính phủ. Tuy nhiên, cùng với các kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC của Quảng Ninh vẫn còn tồn tại một số điểm nghẽn. Để khắc phục tình trạng này, Quảng Ninh sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương căn cứ theo các quy định của bộ tiêu chí cải cách TTHC rà soát, khắc phục nhanh chóng những hạn chế tồn tại; tập trung dành nguồn vốn để nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và quy trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách các TTHC. Đối với các tiêu chí đã đạt, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục duy trì, làm tốt hơn nữa với phương châm xuyên suốt "Cải cách hành chính chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc".

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả cải cách TTHC Quảng Ninh kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện phần mềm quản lý hệ thống thông tin đất đai để thống nhất sử dụng trên toàn quốc; Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, thay thế Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Văn phòng Chính phủ tiếp tục hoàn thiện các tính năng của Cổng dịch vụ công quốc gia, nền tảng thanh toán trực tuyến để khắc phục các lỗi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương rà soát lại những tồn tại, hạn chế, trong cải cách TTHC để gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/5/2024. Đồng thời, từng bước thực hiện khắc phục nhanh chóng các điểm nghẽn đã rà soát. Chủ động phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện rõ nguyên nhân những chỉ số thành phần còn thấp, xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. Quan tâm chỉ đạo sát sao với những giải pháp thiết thực, mạnh mẽ, hiệu quả nhằm cải thiện thực chất công tác CCHC trong thời gian tới.

(Trích theo baoquangninh.vn) HTGS