TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Chuyển đổi số: Động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

17/03/2023
Chia sẻ bải viết :

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp cụ thể trong chuyển đổi số ở tất cả các lĩnh vực. Qua đó, đã tạo tiền đề vững chắc góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của chính quyền, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và phát triển kinh tế - xã hội theo hướng văn minh, hiện đại.

 

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Ngày 5/2/2022, tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số toàn diện đến năm 2025, định hướng 2030. Một trong những lĩnh vực chuyển động mạnh mẽ là chuyển đổi số trong lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) từ cấp tỉnh đến cơ sở. Theo đó, tại các trung tâm hành chính công các cấp, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trong tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đến nay, số lượng hồ sơ TTHC nộp trực tuyến đã tăng mạnh.

Ông Nguyễn Hải Hà, Trưởng Phòng Tiếp nhận và giải quyết TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cho biết: Khi toàn bộ kết quả giải quyết TTHC được số hóa, được đưa lên kho dữ liệu của tỉnh, của trung ương, chia sẻ cho kho dữ liệu của các sở, ban, ngành và gửi vào kho dữ liệu của các tổ chức doanh nghiệp thì toàn bộ kết quả giải quyết TTHC đã được công khai minh bạch trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Như vậy, toàn bộ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân có thể truy cập để kiểm tra bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời điểm nào chỉ cần có kết nối internet. Việc này, nhằm đảm bảo cho việc giải quyết TTHC nhanh, minh bạch, thuận tiện nhất cho công dân.

Cùng với đó, việc thanh toán không dùng tiền mặt cũng được chú trọng, đến nay 100% bệnh viện, trung tâm y tế, trung tâm hành chính công, trường đại học, trường cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt; trên 65,7% số tiền phí dịch vụ hành chính công cấp tỉnh, 22,8% số tiền phí dịch vụ hành chính công cấp huyện thanh toán không dùng tiền mặt; trên 85,7% số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt với giá trị thanh toán chiếm 97,2%; trên 77% số doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt với giá trị thanh toán chiếm 87,44%; 98,4% số thu NSNN (thuế, phí, lệ phí) bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt… Hiện việc phủ sóng thông tin di động đến các hộ dân triển khai tới 100% các xã, phường và thị trấn trong toàn tỉnh. Tỉnh đã hoàn thành xong việc phủ lõm sóng cho 97/113 thôn, còn 16 thôn còn lại sẽ hoàn thành trong quý I/2023.

Để thúc đẩy xây dựng chính quyền số, từ đầu năm 2022, tỉnh đã triển khai phần mềm ISO điện tử theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Hiện phần mềm này được triển khai đến 25 sở, ban, ngành, 12 chi cục; 13/13 UBND cấp huyện, 177/177 UBND cấp xã trong tỉnh.

Người dân thôn Khe Mó, xã Húc Động, huyện Bình Liêu sử dụng mạng di động trong triển khai công việc.

Hiện Quảng Ninh đứng đầu cả nước về tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (78%); 100% thủ tục đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thì Quảng Ninh cũng đã hoàn thành để cung cấp cho người dân và doanh nghiệp. Từ tháng 5/2022, Quảng Ninh là một trong 3 tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành kết nối dữ liệu dân cư. Về mức độ chính quyền điện tử (chỉ số ICT), hiện tỷ lệ hồ sơ được xử lý trên hệ thống chính quyền điện tử của cả 3 cấp tăng 60% so với năm 2021 và 90% người đứng đầu đã sử dụng chữ ký số; tỷ lệ văn bản gửi trên môi trường mạng đạt 95%. Quảng Ninh đang đứng ở vị trí thứ 2 về tính công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết TTHC cũng đứng thứ 2 và việc số hóa hồ sơ đứng thứ 5 cả nước. Hiện 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng, khai thác hóa đơn điện tử; hộ kinh doanh cá thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt 95,7%, phổ cập chữ ký số đến 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, đẩy mạnh và hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường tự động và tăng cường chức năng theo dõi, giám sát; tiếp tục củng cố trường học thông minh, bệnh viện thông minh, xây dựng đô thị thông minh… Đồng thời, triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số, xây dựng và triển khai đồng bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, qua đó là thước đo về hiệu quả các chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Bên cạnh đó, có chính sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp nỗ lực tăng mức độ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử; chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số các doanh nghiệp lớn trong các ngành kinh tế trọng điểm, như: Công nghiệp, chế biến, chế tạo, khai khoáng, năng lượng, nông nghiệp, giao thông và logistics thông minh, cửa khẩu số, du lịch, kinh tế cửa khẩu..

(Nguồn baoquangninh) VP