TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Chuyển đổi số trong công tác đảng

15/02/2024
Chia sẻ bải viết :Chuyển đổi số trong hoạt động công tác đảng là một nội dung rất mới, chưa có tiền lệ vì nó liên quan đến tính bảo mật thông tin. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 5/2/2022) của BTV Tỉnh ủy "Về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nhiều tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt, vận dụng sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào hoạt động công tác đảng, bước đầu mang lại những lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác đảng.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao đổi, thảo luận về ứng dụng

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trao đổi, thảo luận về ứng dụng "Sổ tay đảng viên điện tử" trong hoạt động công tác đảng.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là tổ chức đảng đầu tiên được Tỉnh ủy giao nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác đảng, từ đó đúc rút kinh nghiệm để triển khai rộng rãi. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 91-KH/ĐUK (ngày 25/8/2022) về triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”; phối hợp với Viễn thông Quảng Ninh xây dựng và đưa vào sử dụng thử nghiệm ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” tại Đảng bộ Khối từ tháng 8/2022.

Ứng dụng này được cài đặt và sử dụng trên điện thoại di động, triển khai thử nghiệm tại 52 đảng bộ và 30 chi bộ trong Đảng bộ Khối. Đảng bộ Khối đã tổ chức 4 đợt tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho trên 800 lượt cán bộ, đảng viên của các đảng bộ, chi bộ bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến; đồng thời tiến hành khai báo cho 82 chi, đảng bộ cơ sở và 547 chi bộ trực thuộc, cung cấp tài khoản cho trên 7.500 đảng viên.

Để đảm bảo tính hiệu quả của ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, tháng 3/2023 Đảng ủy Khối đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” với sự tham gia của các đồng chí bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ và những người trực tiếp làm công tác đảng tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối. Tại hội thảo này, các đại biểu đều khẳng định hiệu quả bước đầu sử dụng ứng dụng đối với bí thư, phó bí thư chi bộ trong việc nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, truyền tải chỉ đạo tới toàn bộ đảng viên một cách nhanh chóng, mạch lạc; công tác tuyên truyền, phổ biến bản tin thông báo nội bộ, thông tin trong nước, trong tỉnh, quốc tế được thực hiện đa dạng hơn (bằng hình ảnh, video, voice, văn bản…); các bước sinh hoạt đảng được thực hiện theo đúng quy định và được hiển thị sẵn cho mỗi kỳ sinh hoạt để thuận tiện trong việc cập nhật thông tin. Bí thư, phó bí thư có thể quản lý, theo dõi thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhiệm vụ của từng đảng viên dễ dàng, dễ nắm bắt và kiểm đếm.

Đảng ủy Khối tổ chức hội thảo đánh giá kết quả triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, tháng 3/2023. Ảnh: Mạnh Trường

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá kết quả triển khai ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, tháng 3/2023.

Đến nay có 392/547 chi bộ (71,66%) sử dụng ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” để hỗ trợ trong việc thực hiện sinh hoạt chi bộ. Trung bình mỗi tháng có 6.408 lượt truy cập. Theo kết quả khảo sát, có 65% đảng viên truy cập trên 2 lần/tháng. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, mặc dù tỷ lệ sử dụng ứng dụng chưa đạt được 100%, tuy nhiên ở mức chấp nhận được trong bối cảnh hệ thống mới được đưa vào sử dụng, đảng viên đã quen với cách sinh hoạt truyền thống; nhiều đảng viên cao tuổi, việc tiếp cận với công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Trung Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết: Ứng dụng đã giúp cho cấp ủy, chi bộ tiết kiệm được kinh phí photo, in ấn tài liệu; giúp cho đảng viên tiếp cận dễ dàng, đầy đủ thông tin về nội dung sinh hoạt chi bộ, nghị quyết chi bộ hằng tháng; tiếp nhận những thông tin chỉ đạo của chi bộ một cách nhanh nhất.

Đối với đảng viên, hiệu quả mang lại của ứng dụng là hình thành kho dữ liệu phong phú về công tác đảng, bao gồm các văn kiện, nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp tỉnh, đảng bộ, chi bộ để có thể khai thác, sử dụng bất cứ lúc nào. Đảng viên có thể tiếp nhận các thông tin chỉ đạo, nhiệm vụ được giao một cách nhanh nhất và được hệ thống hóa trên ứng dụng giúp không quên việc.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, cho biết: Từ công tác triển khai thử nghiệm, ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đang tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện đảm bảo theo yêu cầu về công tác đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề nghị, xin ý kiến chỉ đạo từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy để khai thác, sử dụng ứng dụng trong các chi, đảng bộ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

(Trích theo baoquangninh.vn) VPDDMT