TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Công bố danh mục dự án nhà ở xã hội

25/03/2024
Chia sẻ bải viết : 

  UBND tỉnh vừa có văn bản số 665/UBND-GTCN&XD về việc công bố danh mục dự án nhà ở xã hội để triển khai thực hiện Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ.

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại văn bản số 681/VPCP-CN ngày 29/1/2024 về việc triển khai Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư; trên cơ sở rà soát đối tượng, điều kiện, tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 về việc hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư, UBND tỉnh Quảng Ninh công bố danh mục (đợt 1) đối với 1 dự án nhà ở xã hội để triển khai áp dụng Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Cụ thể như sau:

- Tên dự án: Dự án Khu nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư đồi Ngân Hàng, phường Hồng Hải và phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long.

- Chủ đầu tư: Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư tài chính Toàn Cầu và Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội.