TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy

11/05/2022
Chia sẻ bải viết :

Sáng 10/5, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy về việc đổi tên và chuyển giao các tổ chức Đảng về Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 536 - QĐ/TU ngày 12/4/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc “Đổi tên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”.

Theo đó, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được đổi thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, các cơ quan tham mưu, giúp việc và các chức danh lãnh đạo, quản lý của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là các đồng chí đương nhiệm của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định số 537 - QĐ/TU ngày 12/4 của BTV Tỉnh ủy về việc “Chuyển giao các tổ chức đảng và đảng viên từ Đảng bộ doanh nghiệp thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí về Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh”. Cụ thể, chuyển giao 1 đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Uông Bí; 7 đảng bộ cơ sở, 1 chi bộ cơ sở, 7 đảng bộ bộ phận thuộc Đảng bộ thành phố Hạ Long; 1 đảng bộ cơ sở, 1 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Cẩm Phả về trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Việc thực hiện chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên đã hoàn thành trước ngày 30/4/2022 theo quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Cũng tại hội nghị, đã công bố Quyết định số 535 - QĐ/TU ngày 14/4/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc Phê duyệt đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

VVP (Nguồn Cổng TTQN)


CÁC TIN KHÁC V/v tuyên truyền, phổ biến “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” Bộ câu hỏi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2022 cấp Cụm HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 KHÓA XIII; KẾT LUẬN SỐ 34-KL/TW NGÀY 18/4/2022 VÀ QUY ĐỊNH SỐ 69-QĐ/TW NGÀY 06/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ Những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" Những điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3-, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công bố các quyết định của BTV Tỉnh ủy Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 gắn với đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH TỔ CHỨCHỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HƯỚNG DẪN, KẾT LUẬN CỦA TRUNG ƯƠNG; KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kết luận số 08-KL/TW của Bộ Chính trị BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRAO QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2020- 2025 Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh triển khai Quán triệt học tập triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XV NHIỆM KỲ 2020-2025