TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Hỗ trợ thực hiện quy trình đón, cách ly, tiếp nhận nhân sự người nước ngoài của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

19/05/2021
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 3233/UBND-NV ngày 15/5/2020 về việc quy trình đón, cách ly các nhân sự người nước ngoài tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; số 3580/UBND-NV ngày 01/6/2020 về việc hỗ trợ đón, cách ly các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; số 4100/UBND-DL2 ngày 18/6/2020 về việc điều chỉnh địa điểm cách ly tập trung theo hình thức có thu phí đối với người nước ngoài, người của các cơ quan đại diện ngoại giao nhập cảnh Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; số 2317/UBND-NV ngày 19/4/2021 về việc đề nghị giải quyết thủ tục nhập cảnh cho nhân sự người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao[1], ngày 22/5/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh có Văn bản số 1148/BQLKKT-DN về việc quy trình đón, cách ly nhân sự người nước ngoài tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn gửi các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid- 19. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cung cấp danh sách 01 người nước ngoài thuộc CÔNG TY TNHH SỢI HÓA HỌC THẾ KỶ MỚI VIỆT NAM - (KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long) được nhập cảnh Việt Nam đã được Cục Xuất nhập cảnh- Bộ Công an đồng ý giải quyết (Chi tiết theo biểu đính kèm).

- Về địa điểm cách ly tập trung: Đề nghị UBND thành phố Móng Cái bố trí cơ sở cách ly phù hợp (sau khi thống nhất với Đơn vị đón chuyên gia nước ngoài) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6261/UBND-DL2 ngày 12/9/2020.

Đầu mối liên hệ hướng dẫn các doanh nghiệp địa điểm cách ly tập trung: Văn phòng HĐND & UBND TP Móng Cái, số điện thoại: 0203.3881.284.

- Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 3233/UBND-NV ngày 15/5/2020; số 3580/UBND-NV ngày 01/6/2020; số 4100/UBND-DL2 ngày 18/6/2020, 4773/UBND-DL1 ngày 15/7/2020 để hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện quy trình đón, cách ly, tiếp nhận nhân sự người nước ngoài.

Thông tin cần liên hệ: Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, số điện thoại: 0203.3836.643, địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com; ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199.[1] UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh là đầu mối hướng dẫn doanh nghiệp có nhu cầu đón chuyên gia người nước ngoài vào làm việc xây dựng dựng phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể và được các cơ quan, đơn vị tham gia triển khai thực hiện chấp thuận

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp giải quyết./.

 


CÁC TIN KHÁC Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào? Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Phát triển quan hệ lao động hài hoà Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ công nghệ Tài liệu hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT ngày 31/10/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.