TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

22/02/2022
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện hướng dẫn số 477-CV/ĐUK ngày 18/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đề nghị cấp ủy các chi bộ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động thuộc Ban.

 

Xem toàn văn Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030


CÁC TIN KHÁC V/v tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh ( 30/10/1963-30/10/2023) Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký: Một số suy nghĩ về giá trị phổ quát và đặc thù của hệ giá trị tỉnh Quảng Ninh Tổng Bí thư: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chịu bất cứ sức ép nào Đề cương Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Chỉ thị 23-CT/TW về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông HỘI NGHỊ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN Tổng Bí thư: Chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi Tổng Bí thư: Tranh thủ thời cơ, thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2023 HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BCHTW ĐẢNG KHÓA XIII Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 - 2022) Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ninh (18/10/1947-18/10/2022) Thông báo về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII