TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Phát triển quan hệ lao động hài hoà

28/12/2023
Chia sẻ bải viết :

Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt Đề án) đã được LĐLĐ tỉnh từng bước triển khai hiệu quả các nội dung, kế hoạch trong thực hiện chính sách pháp luật lao động.

 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh khai giảng lớp đào tạo Chủ tịch Công đoàn cơ sở năm 2023.

Lớp đào tạo Chủ tịch Công đoàn cơ sở do LĐLĐ tỉnh tổ chức năm 2023 nhằm nâng cao trình độ, năng lực trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn tại đơn vị, doanh nghiệp.

Để triển khai các nội dung trong Đề án, LĐLĐ tỉnh đã chủ trì phối hợp với các sở, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể cho từng hoạt động. Trong đó hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật đã được LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ cấp huyện và công đoàn ngành phối hợp tổ chức. Đã có 91 hội nghị tập huấn được tổ chức cho 8.510 lượt cán bộ công đoàn, chủ doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) với các nội dung về nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, kỹ năng thương lượng tiền lương, xây dựng thang bảng lương, tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động về lĩnh vực BHXH, BHYT...

Năm 2023, các cấp công đoàn toàn tỉnh tổ chức 180 hội nghị tuyên truyền lưu động cho 20.500 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh. Trong đó tập trung việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ 1/7/2023), những điểm mới của Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Bộ luật Lao động năm 2019, cùng với các nghị quyết, quy định mới của Trung ương, của tỉnh và tổ chức công đoàn liên quan đến chế độ, chính sách đối với NLĐ.

Năm 2023, LĐLĐ cấp huyện và công đoàn ngành đã tham gia phối hợp tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật lao động thông qua hình thức sân khấu hóa, với 8 kỳ sân chơi "Sau giờ thứ 8” và 5 hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi” do Công đoàn Viên chức tỉnh và LĐLĐ các địa phương: Vân Đồn, Tiên Yên, Hải Hà, Quảng Yên tổ chức. Đồng thời, duy trì hoạt động của 588 tủ sách pháp luật (trên 100 đầu sách/tủ); nâng cao hiệu quả hoạt động 5 điểm tư vấn pháp luật tại 5 KCN trên địa bàn tỉnh để tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ các cấp công đoàn và NLĐ.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền, đối thoại, phố biến chính sách BHXH, BHYT cho người lao động tại KCN Cái Lân (TP Hạ Long) năm 2023.

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền, đối thoại, phổ biến chính sách BHXH, BHYT cho người lao động tại KCN Cái Lân (TP Hạ Long) năm 2023.

Đơn cử như tháng 4/2023, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Quảng Ninh Việt Nam (TP Cẩm Phả) liên quan đến chế độ làm thêm giờ, nghỉ phép, ốm đau thai sản, chất lượng bữa ăn ca. Nắm bắt được thông tin, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm việc với chủ doanh nghiệp để tìm hiểu và giải quyết kịp thời những nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho NLĐ. Trong 9 nhóm ý kiến phản ánh, kiến nghị của NLĐ, có 4 nhóm ý kiến được giải quyết trực tiếp tại buổi làm việc. 5 nhóm ý kiến khác đã được công ty cân đối giải quyết hài hòa, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ.

Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của tổ chức công đoàn. Năm 2023, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo thành lập mới 90 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 13.636 đoàn viên công đoàn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức 55 lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Riêng LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 9 lớp tập huấn cho 564 lượt cán bộ công đoàn. Đồng thời cử 81 lượt cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia các lớp đào tạo, tập huấn do Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

LĐLĐ TP Hạ Long tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn (tháng 12/2023)

LĐLĐ TP Hạ Long tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn (tháng 12/2023).

Song song với đó, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng TƯLĐTT trong các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Năm 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức thương lượng, ký kết 46 TƯLĐTT mới, lần đầu, nâng tổng số doanh nghiệp có TƯLĐTT lên con số 747.

Hằng năm, LĐLĐ tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, BHXH và Ban Quản lý KKT tỉnh tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở; nghĩa vụ, trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan chuyên môn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; hội nghị NLĐ theo đúng quy định, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì quyền lợi NLĐ.

(Trich theo baoquangninhvn) VPDDMT


CÁC TIN KHÁC Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Đề xuất cấp thường trú vĩnh viễn với nhà đầu tư quy mô lớn để thu hút FDI Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào? Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Phát triển quan hệ lao động hài hoà Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí