TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

Ngày 07/09/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có Văn bản số 1665/STTT-BCVT về việc phối hợp quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn. Theo đó, qua thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tần số vô tuyến điện trong thời gian qua, Sở Thông tin- Truyền thông và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (Cục Tần số vô tuyến điện) phát hiện nhiều cá nhân, tổ chức sử dụng thiết bị vô tuyến điện (bộ đàm cầm tay) điều hành sản xuất chưa có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, giấy phép hết hạn và thiết bị không hợp chuẩn, hợp quy… Việc sử dụng tần số không giấy phép và thiết bị không hợp chuẩn, hợp quy dẫn đến tiền ẩn nguy cơ gây can nhiễu tần số làm ảnh hưởng đến an toàn thông tin, ảnh hưởng đến hoạt động sản kinh doanh của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đã được cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chức năng, quản lý nhà nước trực tiếp các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, và nội dung đề nghị của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh , Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc, người đứng đầu các doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban phân xưởng, tổ chức, cá nhân trong doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định (Tài liệu tuyên truyền và Văn bản số 1665/STTT-BCVT ngày 07/09/2020 của Sở Thông tin- Truyền thông gửi kèm).

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các doanh nghiệp liên hệ  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn (Phòng Bưu chính Viễn thông; địa chỉ: tầng 17, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 02033.638.955).

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.


CÁC TIN KHÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Giảm chi phí logistics để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu Đề xuất cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn Tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 V/v tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (lần 2) V/v hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo Luật BVMT 2020 TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢNG NINH VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Công bổ Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021