TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

Ngày 07/09/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có Văn bản số 1665/STTT-BCVT về việc phối hợp quản lý thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn. Theo đó, qua thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tần số vô tuyến điện trong thời gian qua, Sở Thông tin- Truyền thông và Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V (Cục Tần số vô tuyến điện) phát hiện nhiều cá nhân, tổ chức sử dụng thiết bị vô tuyến điện (bộ đàm cầm tay) điều hành sản xuất chưa có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện, giấy phép hết hạn và thiết bị không hợp chuẩn, hợp quy… Việc sử dụng tần số không giấy phép và thiết bị không hợp chuẩn, hợp quy dẫn đến tiền ẩn nguy cơ gây can nhiễu tần số làm ảnh hưởng đến an toàn thông tin, ảnh hưởng đến hoạt động sản kinh doanh của các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đã được cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chức năng, quản lý nhà nước trực tiếp các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, và nội dung đề nghị của Sở Thông tin Truyền thông tỉnh , Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng trong các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Giám đốc, người đứng đầu các doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban phân xưởng, tổ chức, cá nhân trong doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định (Tài liệu tuyên truyền và Văn bản số 1665/STTT-BCVT ngày 07/09/2020 của Sở Thông tin- Truyền thông gửi kèm).

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các doanh nghiệp liên hệ  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn (Phòng Bưu chính Viễn thông; địa chỉ: tầng 17, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; điện thoại: 02033.638.955).

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.


CÁC TIN KHÁC Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Đề xuất cấp thường trú vĩnh viễn với nhà đầu tư quy mô lớn để thu hút FDI Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào? Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Phát triển quan hệ lao động hài hoà