TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

31/03/2022
Chia sẻ bải viết :Ngày 31/3/2022 Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh đã tổ chức Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trong thực hiện; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
 
 
 

 
 Tại buổi sinh hoạt, Đồng chí Hoàng Trung Kiên, Bí thư Đảng bộ, Trưởng ban đã chủ trì thảo luận, làm rõ những nội dung cơ bản, quan điểm chỉ đạo mới tại Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tuyên truyền, quán triệt nội dung Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 26/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 13-CTr/ĐUK ngày 25/02/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;
 
Theo Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 15/3/2022 của Đảng ủy Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị sẽ tiếp tục tổ chức trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đơn vị hàng tháng. Trong đó, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2022);  kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)…. Tổ chức các hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, 6 tháng đầu năm và kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm 2022.
 
Cũng tại Hội nghị này Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Châu Thành Hưng, Phó Trưởng Ban đã tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh những nội dung cơ bản của nghị quyết số 09-NQ/TU từ đó xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân  trong tiến trình thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Tỉnh Quảng Ninh. 
 
 
VP
 
 


CÁC TIN KHÁC Khởi công xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Tamagawa Việt Nam tại KCN Sông Khoai Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc và khảo sát tại khu CN Sông Khoai Đẩy nhanh tiến độ GPMB KCN Sông Khoai Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư trong KCN Sông Khoai (TX Quảng Yên) Hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực thu hút đầu tư các KCN Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Quyết tâm tạo bứt phá trong thu hút đầu tư Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh: Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch Bộ Nội vụ đã đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Đoàn đại biểu VCCI và các doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát một số khu công nghiệp trên địa bàn TX Quảng Yên Khẳng định "vị thế vàng" đối với nhà đầu tư Đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp chế biến, chế tạo Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án FDI với tổng mức đầu tư trên 330 triệu USD Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên công nhân, người lao động làm việc xuyên Tết tại KCN Sông Khoai Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 120 triệu USD