TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5162/UBND-VX4 ngày 30/7/2020 về việc tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; Văn bản số 1341/STTTT-TTBCXB ngày 31/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về việc cung cấp trang thông tin chính thống về tình hình dịch COVID-19. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) triển khai một số nội dung sau:

1. Đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp.

- Chuyên gia do doanh nghiệp mời vào làm việc được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

- Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc doanh nghiệp mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.

- Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.

2. Các trang thông tin chính thống về tình hình dịch COVID-19:

Để ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm về thông tin trên không gian mạng, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cung cấp một số trang fanpage chính thống thông tin về tình hình dịch COVID-19 theo Văn bản số 1341/STTTT-TTBCXB ngày 31/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông như sau:

(1). Fanpage Thông tin Chính phủ (có dấu tích xanh), đơn vị chủ quản: Văn phòng Chính phủ.
Link: https://www.facebook.com/thongtinchinhphu/

(2). Fanpage DDCI Quảng Ninh, đơn vị chủ quản: Tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/DDCItinhQuangNinh/

(3). Fanpage DDCI Thông tin và Truyền thông, đơn vị chủ quản: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/s4tquangninh/

(4). Fanpage QMG - Tin tức Quảng Ninh 24/7; đơn vị chủ quản: Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/truyenthongquangninh/

(5). Fanpage Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh; đơn vị chủ quản: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.
Link: https://www.facebook.com/kiemsoatbenhtat.quangninh/

Đề nghị các doanh nghiệp triển khai đế các đơn vị nhà thầu thi công xây dựng thực hiện dự án của doanh nghiệp, đồng thời và phổ biến đến người lao động tại đơn vị nắm bắt, chia sẻ và theo dõi thông tin.


Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 Văn bản số 5162/UBND-VX4
Văn bản số 1341/STTTT-TTBCXB

QLDN


CÁC TIN KHÁC TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢNG NINH VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Công bổ Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021 Mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn Thực hiện Thông báo số 229/TB-BCĐ ngày 31/5/2021 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hỗ trợ thực hiện quy trình đón, cách ly, tiếp nhận nhân sự người nước ngoài của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 Về việc cảnh báo và tuyên truyền cho Doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021