TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐAN NHÂM DẦN NĂM 2022

19/01/2022
Chia sẻ bải viết :Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 382/UBND-VX1 ngày 17/01/2022 “V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022”, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh xây dựng Lịch trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 như sau:

TT

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngày 29/01/2022, Thứ Bảy

(Tức ngày 27 tháng Chạp)

Vũ Văn Đát

Phó Trưởng ban

0913.268.720

Bùi Hồng Long

Trưởng phòng QL Tài nguyên và Môi trường

0918.443.288

Nguyễn Khắc Đoan

Lái xe

0912.319.259

2

Ngày 30/01/2022, Chủ Nhật

(Tức ngày 28 tháng Chạp)

Vũ Văn Đát

Phó Trưởng ban

0913.268.720

Vũ Quang Thành

Trưởng Văn phòng đại diện các KCN, KKT khu vực miền Đông

0846.258.668

Đinh Xuân Vệ

Lái xe

0904.513.159

3

Ngày 31/01/2022, Thứ Hai

(Tức ngày 29 tháng Chạp)

Hoàng Trung Kiên

Trưởng ban

0913.388.145

Nguyễn Thị Thái Hà

Phó Chánh Văn phòng

0904.510.288

Đinh Xuân Vệ

Lái xe

0904.513.159

4

Ngày 01/02/2022, Thứ Ba

(Tức ngày mùng 1 Tết)

Hoàng Trung Kiên

Trưởng ban

0913.388.145

Nguyễn Huy Thái

Trưởng phòng QL Đầu tư

0989.059.868

Nguyễn Khắc Đoan

Lái xe

0912.319.259

5

Ngày 02/02/2022, Thứ Tư

(Tức ngày mùng 2 Tết)

Hoàng Trung Kiên

Trưởng ban

0913.388.145

Ngô Bá Trọng

Trưởng phòng QL Quy hoạch và Xây dựng

0989.319.418

Đinh Xuân Vệ

Lái xe

0904.513.159

6

Ngày 03/02/2022, Thứ Năm

(Tức ngày mùng 3 Tết)

Phạm Thanh Thủy

Phó Trưởng ban

0913.355.386

Đào Tuấn Anh

Phó Văn phòng đại diện các KCN, KKT khu vực miền Tây

0983.288.656

Đinh Xuân Vệ

Lái xe

0904.513.159

7

Ngày 04/02/2022, Thứ Sáu

(Tức ngày mùng 4 Tết)

Phạm Thanh Thủy

Phó Trưởng ban

0913.355.386

Lê Thị Thanh Thủy

Phó Chánh Văn  phòng

0904.675.588

Nguyễn Khắc Đoan

Lái xe

0912.319.259

8

Ngày 05/02/2022, Thứ Bảy

(Tức ngày mùng 5 Tết)

Châu Thành Hưng

Phó Trưởng ban

0982.874.229

Vũ Anh Tuấn

Trưởng phòng QL Doanh nghiệp

0904.440.500

Nguyễn Khắc Đoan

Lái xe

0912.319.259

9

Ngày 06/02/2022, Chủ Nhật

(Tức ngày mùng 6 Tết)

Châu Thành Hưng

Phó Trưởng ban

0982.874.229

Nguyễn Mạnh Hoạch

Trưởng phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư

0912.146.868

Đinh Xuân Vệ

Lái xe

0904.513.159

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết./.

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh;

- Các doanh nghiệp trong KCN, KKT;

- Các đ/c Lãnh đạo Ban;

- Các phòng, đơn vị thuộc Ban;

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Ban;

- Lưu: VT, VP.

 

                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                                                                      ĐÃ KÝ

 

 

                                                                                Hoàng Trung Kiên

 


CÁC TIN KHÁC Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị "Phổ biến, lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)" Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức tập huấn viết tin, bài Về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng V/v triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 và tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức V/v thông báo văn bản mới ban hành THÔNG BÁO: Công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 V/v khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp THÔNG BÁO: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐAN NHÂM DẦN NĂM 2022 CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 V/v đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm soát người về từ vùng dịch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành làm việc trực tuyến với Nhà đầu tư - Tập Đoàn Tín Nghĩa