TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

THÔNG BÁO: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐAN NHÂM DẦN NĂM 2022

19/01/2022
Chia sẻ bải viết :Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 382/UBND-VX1 ngày 17/01/2022 “V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022”, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh xây dựng Lịch trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 như sau:

TT

Ngày trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Ngày 29/01/2022, Thứ Bảy

(Tức ngày 27 tháng Chạp)

Vũ Văn Đát

Phó Trưởng ban

0913.268.720

Bùi Hồng Long

Trưởng phòng QL Tài nguyên và Môi trường

0918.443.288

Nguyễn Khắc Đoan

Lái xe

0912.319.259

2

Ngày 30/01/2022, Chủ Nhật

(Tức ngày 28 tháng Chạp)

Vũ Văn Đát

Phó Trưởng ban

0913.268.720

Vũ Quang Thành

Trưởng Văn phòng đại diện các KCN, KKT khu vực miền Đông

0846.258.668

Đinh Xuân Vệ

Lái xe

0904.513.159

3

Ngày 31/01/2022, Thứ Hai

(Tức ngày 29 tháng Chạp)

Hoàng Trung Kiên

Trưởng ban

0913.388.145

Nguyễn Thị Thái Hà

Phó Chánh Văn phòng

0904.510.288

Đinh Xuân Vệ

Lái xe

0904.513.159

4

Ngày 01/02/2022, Thứ Ba

(Tức ngày mùng 1 Tết)

Hoàng Trung Kiên

Trưởng ban

0913.388.145

Nguyễn Huy Thái

Trưởng phòng QL Đầu tư

0989.059.868

Nguyễn Khắc Đoan

Lái xe

0912.319.259

5

Ngày 02/02/2022, Thứ Tư

(Tức ngày mùng 2 Tết)

Hoàng Trung Kiên

Trưởng ban

0913.388.145

Ngô Bá Trọng

Trưởng phòng QL Quy hoạch và Xây dựng

0989.319.418

Đinh Xuân Vệ

Lái xe

0904.513.159

6

Ngày 03/02/2022, Thứ Năm

(Tức ngày mùng 3 Tết)

Phạm Thanh Thủy

Phó Trưởng ban

0913.355.386

Đào Tuấn Anh

Phó Văn phòng đại diện các KCN, KKT khu vực miền Tây

0983.288.656

Đinh Xuân Vệ

Lái xe

0904.513.159

7

Ngày 04/02/2022, Thứ Sáu

(Tức ngày mùng 4 Tết)

Phạm Thanh Thủy

Phó Trưởng ban

0913.355.386

Lê Thị Thanh Thủy

Phó Chánh Văn  phòng

0904.675.588

Nguyễn Khắc Đoan

Lái xe

0912.319.259

8

Ngày 05/02/2022, Thứ Bảy

(Tức ngày mùng 5 Tết)

Châu Thành Hưng

Phó Trưởng ban

0982.874.229

Vũ Anh Tuấn

Trưởng phòng QL Doanh nghiệp

0904.440.500

Nguyễn Khắc Đoan

Lái xe

0912.319.259

9

Ngày 06/02/2022, Chủ Nhật

(Tức ngày mùng 6 Tết)

Châu Thành Hưng

Phó Trưởng ban

0982.874.229

Nguyễn Mạnh Hoạch

Trưởng phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư

0912.146.868

Đinh Xuân Vệ

Lái xe

0904.513.159

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trân trọng báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết./.

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh;

- Các doanh nghiệp trong KCN, KKT;

- Các đ/c Lãnh đạo Ban;

- Các phòng, đơn vị thuộc Ban;

- Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của Ban;

- Lưu: VT, VP.

 

                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                                                                      ĐÃ KÝ

 

 

                                                                                Hoàng Trung Kiên

 


CÁC TIN KHÁC Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên. Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc thăm KCN Sông Khoai Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2023 Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giá Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh Tuyên truyền Chương trình khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023 Tin: Tuyên truyền Chương trình khảo sát DDCI Quảng Ninh 2023 BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2020-2025 NGHỊ ĐỊNH 70/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2020/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Thông tư hướng dẫn việc tổ chức giải quyết công tác lãnh sự Về việc cập nhật, sử dụng tài liệu nghiệp vụ truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phân tích kết quả các chỉ số cải cách năm 2022 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị phân tích kết quả khảo sát chỉ số DDCI; PAR-INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh