TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2024

22/01/2024
Chia sẻ bải viết :

Chiều 18/1, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết 3 Ban Chỉ đạo (Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; Tổ Công tác triển khai đề án 06 tỉnh và Tiểu ban An toàn an ninh mạng); nghe và thống nhất dự thảo kế hoạch chuyển đổi số toàn diện năm 2024.

 

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2023, nhiệm vụ chuyển đổi số xác định thực hiện 35 mục tiêu, 51 nhiệm vụ. Theo đó, đã có 23/35 chỉ tiêu và 28/51 nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong triển khai các nhiệm vụ Đề án 06, đã triển khai 75/100 nhiệm vụ theo các kế hoạch của Trung ương, của tỉnh. Tiểu ban An toàn, an ninh mạng đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Đề án “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng”; triển khai thực hiện Quyết định số 964 ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030”; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân,…

Năm 2024, dự thảo sẽ thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ chuyển đổi số, với 69 nhiệm vụ cụ thể, trong đó có 28 nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để triển khai hiệu quả Đề án 06; tăng cường số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính và đẩy mạnh việc không dùng tiền mặt trên các lĩnh vực…

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ về thực hiện Dự thảo kế hoạch tổ chức Diễn đàn/Hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số toàn diện tỉnh năm 2024; đề xuất hoạt động của Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư dự án, thẩm định các dự án, hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT, thuê dịch vụ CNTT; đề xuất đầu tư triển khai hệ thống quản trị Đại học số tại Trường Đại học Hạ Long; đề xuất phê duyệt kế hoạch phát triển CNTT và Bệnh án điện tử tại các đơn vị y tế; thuê dịch vụ CNTT thay thế thiết bị lỗi hỏng, hệ thống dự phòng, bổ sung các giải pháp về an toàn thông tin của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

Đại diện các sở, ngành phát biểu ý kiến, thảo luận tại hội nghị.

Đại diện các sở, ngành phát biểu ý kiến, thảo luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Ban chỉ đạo tiếp tục thực hiện, hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt được. Triển khai, thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2024 khi được phê duyệt. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đào tạo nhân lực trên lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. Tích cực triển khai đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, để thúc đẩy các hoạt động trọng tâm chuyển đổi số toàn diện trong năm 2024.

Trong quý I/2024, các đơn vị tập trung rà soát các văn bản chỉ đạo còn hiệu lực để tích hợp vào việc ban hành các văn bản mới. Thực hiện đánh giá các mô hình thử nghiệm, mô hình hiệu quả về ứng dụng và khai thác chia sẻ dữ liệu để đưa ra hướng đi hiệu quả. Tổng hợp, đánh giá hiệu quả đối với các dự án công nghệ thông tin, trong thực hiện chính quyền điện tử và thành phố thông minh. Các ban, ngành thành viên của Tổ đề án cần hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ triển khai kế hoạch chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện.

(Trích theo baoquangninh.vn) VPDDMT