TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) trên điện thoại thông minh

03/11/2022
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện Văn bản số 2473/STTTT-TT ngày 28/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai một số nhiệm vụ của Đề án 06 đối với Tổ công nghệ số cộng đồng, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ của Đề án 06 với các nội dung sau:

- Tăng cường phổ biến, hướng dẫn về Cổng Dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ https://dichvucong.quangninh.gov.vn/ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn gắn với hướng dẫn người dân các kỹ năng cơ bản sử dụng trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Về nội dung này, trước đó Sở TT – TT đã cung cấp tài liệu hướng dẫn.

- Vận động 100% người dân trên địa bàn đủ độ tuổi thực hiện đăng ký cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) trên điện thoại thông minh để đăng ký tài khoản định danh điện tử cấp 2, góp phần “làm giàu”, “làm sạch” dữ liệu dân cư: Có tài liệu kèm theo dưới đây.

Tệp đính kèm

 
VP


CÁC TIN KHÁC Bộ tiêu chí Văn hóa số của người Quảng Ninh văn minh, lịch sự trên môi trường số Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đề án 06 tạo đột phá trong chuyển đổi số quốc gia Làm hộ chiếu online – Nhận tại nhà qua Bưu điện: Lợi cả đôi đường 2 tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam với quốc tế đã được khôi phục Vv tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 01/5 Cảnh giác lừa đảo công nghệ cao Vv Cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2023. TIÊU CHÍ, QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN CÁ NHÂN, TỔ CHỨC TƯ VẤN THUỘC MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ BÀI PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ “SỰ KHÁC NHAU GIỮA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ” Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số Chuyển đổi số: Động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo Tiên phong chuyển đổi số Ứng dụng tối đa tiện ích Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Nền tảng Công cụ tìm kiếm và trình duyệt Cốc Cốc đạt tiêu chí nền tảng số phục vụ người dân năm 2022 Chuyên đề - Phát triển kinh tế số, xã hội số ở Việt Nam: Những thành tựu ban đầu - (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số)