TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v: lập, gửi báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án

27/07/2023
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ "Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng Quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư" và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư "Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư". Để có cơ sở giám sát, đánh giá dự án đầu tư và phục vụ công tác tổng hợp Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị chủ đầu tư hạ tầng các KCN, chủ đầu tư dự án trong KCN, KKT (gọi tắt là Chủ đầu tư các dự án trong KCN, KKT) thực hiện các nội dung sau:

1. Chủ đầu tư các dự án trong KCN, KKT thực hiện lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư định kỳ (6 tháng và cả năm)[1] theo Mẫu gửi kèm theo văn bản này.

2. Hình thức, thời gian nộp báo cáo:

- Báo cáo bằng văn bản và kèm file mềm (qua email: hotrogiamsatqeza@gmail.com) gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (Địa chỉ: Tầng 11, Toà nhà Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Trong đó:

+ Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 30/7 hàng năm (số liệu tính từ 01/01 đến 30/6 của năm).

+ Báo cáo năm gửi về gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 30/01 hàng năm (số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 của năm).

(Chi tiết liên hệ: Phòng Hỗ trợ và Giám sát hoạt động đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, ĐT: 02033.838.367). 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị Chủ đầu tư các dự án trong KCN, KKT nghiêm túc triển khai thực hiện./.[1] Việc vi phạm quy định về báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ "Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư".

 

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ 6 tháng/năm

HTGS.


CÁC TIN KHÁC Siết chặt việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường Chốt giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024 Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước Hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Phát triển nhà ở cho người lao động ngành than, KCN, người thu nhập thấp V/v: lập, gửi báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023 Tỉnh sẽ tạo điều kiện cho Tập đoàn Core Pacific Group đẩy nhanh nghiên cứu đầu tư tại KKT Quảng Yên Quảng Ninh thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Thêm cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Tường minh về giá đất ngay trong Luật Đất đai Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bãi thải nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu - Công ty Than Nam Mẫu - TKV Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023