TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

08/10/2021
Chia sẻ bải viết : 

                    Kính gửi:    - Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;

                                       - Các chủ đầu tư, giám đốc các doanh nghiệp, nhà thầu và đơn vị thi công trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6846/UBND-PC ngày 29/9/2021 về việc đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và cụm dân cư (gửi kèm văn bản này). Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp/nhà đầu tư thứ cấp hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN, KKT (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) thực hiện các nội dung sau:

1. Người đứng đầu các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN (Chủ đầu tư hạ tầng KCN), Giám đốc/Người sử dụng lao động các doanh nghiệp:

- Phải xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác PCCC và CNCH trong mọi tình huống theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở gắn với xây dựng doanh nghiệp an toàn với tinh thần “Phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục tích cức, khẩn trương và hiệu quả”. Thực hiện nghiêm Luật PCCC, Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn tỉnh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh về công tác PCCC và CNCH.

- Tăng cường tự kiểm tra và thực hiện các biện pháp đảm bảo các điều kiện an toàn lao động, PCCC trong đơn vị, cơ sở mình; Phải khắc phục những tồn tại về điều kiện an toàn PCCC; trang bị bổ sung các phương tiện chữa cháy còn thiếu hoặc đã hư hỏng, kiểm tra các phương tiện thiết bị chữa cháy như máy bơm nước, các trụ nước…đảm bảo đủ sức dập tắt kịp thời và hiệu quả khi có những vụ cháy xảy ra.

2. Người đứng đầu các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng KCN (Chủ đầu tư hạ tầng KCN)

- Thành lập và duy trì hoạt động đội PCCC chuyên ngành, phải trang bị các phương tiện PCCC, CNCH theo quy định tại Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an và đảm bảo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3890:2009. Đề nghị báo cáo nội dung này bằng văn bản gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 30/10/2021.

Văn phòng đại diện các KCN, KKT khu vực miền Đông và Văn phòng đại diện các KCN, KKT khu vực miền Tây đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng theo địa bàn được giao và gửi Văn phòng tổng hợp báo cáo chung.

- Thực hiện nghiêm công tác quản lý hoạt động xây dựng đối với các cơ sở trong KCN thuộc quyền quản lý, bảo đảm tất cả các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu công nghiệp phải được thẩm duyệt, thiết kế và nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động.

- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện, phê duyệt các phương án PCCC và CNCH, bảo đảm tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng, tổ chức huấn luyện về PCCC và CNCH, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị theo từng phương án phù hợp với từng loại hình sự cố cháy nổ có thể xảy ra trên địa bàn sản xuất. Trong đó cần lưu ý tính toán đến kịch bản, phương án huy động lực lượng, phương tiện ứng phó và đặc biệt là phương án di dời, sơ tán công nhân trong trường hợp khẩn cấp, phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để vừa đảm bảo an toàn trong công tác PCCC và CNCH, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

- Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc gây ảnh hưởng xấu đến ANTT và phòng cháy, chữa cháy (PCCC), phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ từng doanh nghiệp trong KCN và Công an địa phương trong công tác bảo đảm ANTT và PCCC tại KCN.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                                                                                Văn bản gốc đính kèm


CÁC TIN KHÁC Khởi công xây dựng nhà máy của Công ty TNHH Tamagawa Việt Nam tại KCN Sông Khoai Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc và khảo sát tại khu CN Sông Khoai Đẩy nhanh tiến độ GPMB KCN Sông Khoai Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư trong KCN Sông Khoai (TX Quảng Yên) Hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực thu hút đầu tư các KCN Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Quyết tâm tạo bứt phá trong thu hút đầu tư Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh: Tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch Bộ Nội vụ đã đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức Đoàn đại biểu VCCI và các doanh nghiệp, nhà đầu tư khảo sát một số khu công nghiệp trên địa bàn TX Quảng Yên Khẳng định "vị thế vàng" đối với nhà đầu tư Đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp chế biến, chế tạo Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án FDI với tổng mức đầu tư trên 330 triệu USD Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên công nhân, người lao động làm việc xuyên Tết tại KCN Sông Khoai Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 120 triệu USD