TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo Luật BVMT 2020

14/03/2023
Chia sẻ bải viết :

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, theo đó quy định Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có các trách nhiệm cụ thể từ điểm a – n, khoản 4, Điều 51

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung như sau:

1. Nghiên cứu, triển khai, thực hiện các quy định về trách nhiệm của đơn vị chủ đầu tư hạ tầng KCN tại khoản 4, Điều 51 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

2. Khẩn trương ban hành Quy chế về bảo vệ môi trường của Khu công nghiệp do đơn vị mình quản lý, gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và Sở Tài nguyên và Môi trường để biết, theo dõi trong Quý I/2023. Nội dung của Quy chế về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, đề nghị tham khảo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 7724/TNMT-BVMT ngày 15/12/2022 (gửi kèm theo).

Trong quá trình triển khai, trường hợp có khó khăn vướng mắc, đề nghị đơn vị có Văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

(TNMT)


CÁC TIN KHÁC Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước Hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Phát triển nhà ở cho người lao động ngành than, KCN, người thu nhập thấp V/v: lập, gửi báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023 Tỉnh sẽ tạo điều kiện cho Tập đoàn Core Pacific Group đẩy nhanh nghiên cứu đầu tư tại KKT Quảng Yên Quảng Ninh thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Thêm cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Tường minh về giá đất ngay trong Luật Đất đai Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bãi thải nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu - Công ty Than Nam Mẫu - TKV Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023 NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Giảm chi phí logistics để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu