TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

V/v thông báo văn bản mới ban hành

26/08/2022
Chia sẻ bải viết :

Kính gửi: - Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1850/STTTT-CNTT ngày 22/8/2022 V/v Thông tin Thông tư mới ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo văn bản quy phạm pháp luật như sau:

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2022, và thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

(Văn bản nêu trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; các phòng, đơn vị thuộc Ban biết, chủ động tra cứu, triển khai thực hiện./.

 


CÁC TIN KHÁC Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức Hội nghị "Phổ biến, lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)" Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổ chức tập huấn viết tin, bài Về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng V/v triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 và tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức V/v thông báo văn bản mới ban hành THÔNG BÁO: Công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh về hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm – Đại hội Chi bộ 3, Khóa V, Nhiệm kỳ 2022 - 2025 V/v khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính Sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp THÔNG BÁO: LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐAN NHÂM DẦN NĂM 2022 CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 V/v đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm soát người về từ vùng dịch Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh Chủ trì cùng đại diện các Sở, ngành làm việc trực tuyến với Nhà đầu tư - Tập Đoàn Tín Nghĩa