TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Vv tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 01/5

04/05/2023
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện văn bản số 1520/BTTTT-CATTT ngày 26/4/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Văn bản số 2643/VP-XD6 ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh; Văn bản số 973/STTTT-CNTT ngày 27/4/2023 của Sở THông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2023 (Có công văn gửi kèm), trước tình hình an toàn thông tin hiện nay đang diễn ra với những diễn biến phức tạp, tấn công mạng gia tăng về quy mô, số lượng cũng như mức độ nguy hiểm, đặc biệt tấn công mạng, Đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc cần thực hiện một số biện pháp sau: tăng mạnh trong các khoảng thời gian diễn ra các sự kiện lớn của đất nước, của Tỉnh và những dịp nghỉ lễ. Theo đó, để không bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động sẵn sàng ứng phó sự cố đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT trong trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng, an toàn thông tin trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2023,

1. Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn thông tin theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh và Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ của đơn vị. 2. Các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng, đặc biệt là các thiết bị router/switch; Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan. Cử cán bộ trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống của cơ quan trong những ngày nghỉ lễ. 3. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet và các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh: - Tăng cường năng lực hệ thống, nền tảng và đảm bảo duy trì hệ thống hoạt động ổn định, chất lượng mạng lưới, đường truyền và dịch vụ tốt; Chuẩn bị tốt mọi phương án, giải pháp kỹ thuật, sẵn sàng triển khai các phương án dự phòng đáp ứng kịp thời các yêu cầu thông tin khẩn cấp, thông tin đột xuất (đặc biệt đảm bảo đường truyền tới Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh) trong dịp nghỉ lễ. - Thực hiện nghiêm và kịp thời các biện pháp xử lý khi có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tổ chức, phân công lãnh đạo trực kỹ thuật và điều hành thông tin nhằm đảm bảo an toàn mạng lưới và sẵn sàng triển khai ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra sự cố; Cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát liên tục 24/7 các hệ thống thông tin trong dịp nghỉ lễ. 4. Các thành viên Đội ƯCSC thường xuyên trao đổi và giữ liên lạc với nhau và với Bộ phận giúp việc của Đội ƯCSC theo quy định tại Điều 2 của Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 18/4/2018 5. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: - Chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng đặc biệt là các thiết bị được giao quàn lý, vận hành tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh. - Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tư vấn, hỗ trợ, xử lý các vấn đề phát sinh. Thông tin cần trao đổi đề nghị các đơn vị liên hệ: - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông: Điện thoại: 0203 3533338, email: qnict@quangninh.gov.vn. - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông: Điện thoại 024. 3640.4421 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng ứng cứu sự cố 086.9100.317, email: ir@vncert.vn. - Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông: Điện thoại: 024. 3209.1616 hoặc số điện thoại trực đường dây nóng hỗ trợ giám sát, cảnh báo sớm 033.6666.905, email: ais@mic.gov.vn. Trân trọng./.

VP.