THÔNG TIN KHU CÔNG NHIỆP - KHU KINH TẾ

Thông tin chung

Thông tin chung:

- Địa điểm: Thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

- Diện tích: Tổng diện tích: 3.710 ha

- Tính chất: Là khu vực phát triển kinh tế biển năng động, trong đó ưu tiên phát triển hệ thống dịch vụ cảng biển, cảng biển với quy mô lớn, gắn kết với các khu cảng biển Hải Phòng; dành tối đa quỹ đất sau cảng làm dịch vụ cảng, logistics và các ngành công nghiệp liên quan đến cảng; là khu vực tập trung vào các ngành công nghiệp có yêu cầu khối lượng vận tải biển lớn, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp tiêu dùng, chế biến thủy sản

 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: