TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

06/01/2021
Chia sẻ bải viết :Ngày 28/5/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 3092/BKHĐT-QLKKT đề ngày 24/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “V/v bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các KCN, nhà máy, xí nghiệp”; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 3226/UBND-DL1 ngày 26/5/2021 “V/v kiểm soát chặt chẽ nhất người về từ vùng dịch”; số 3257/UBND-VX3 ngày 26/5/2021 “V/v bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các KCN, nhà máy, xí nghiệp.

 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng (gọi tắt là các doanh nghiệp) trong các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm Văn bản số 3092/BKHĐT-QLKKT ngày 24/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư “V/v bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp”; Văn bản số 3226/UBND-DL1 ngày 26/5/2021 V/v kiểm soát chặt chẽ nhất người về từ vùng dịch, trong đó:

(1) Thông tin đến toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động có người thân đang sinh sống, học tập, lao động tại các vùng có dịch của tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, đặc biệt là công nhân làm việc tại các KCN của tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang ở lại nơi đang làm việc, nơi đang tạm trú hoặc cư trú, tuyệt đối không di chuyển về Quảng Ninh để thực hiện nghiêm nhất các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người thân và cộng đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nếu bắt buộc phải về Quảng Ninh vì lý do bất khả kháng, đặc biệt: phải thực hiện khai báo trung thực tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch và thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày theo hình thức tự trả phí; Mọi trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực sẽ bị buộc cách ly tập trung và xử lý nghiêm theo quy định.

(2) Đối với các phương tiện vận chuyển, tỉnh tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa lưu thông ra vào Tỉnh từ các địa bàn trên. Yêu cầu trên mỗi xe có tối đa 02 người (01 lái xe và 01 phụ xe), có xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong thời gian tối đa 07 ngày và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

(3) Yêu cầu thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả công nhân, người lao động trong doanh nghiệp và những người có liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn…); tăng cường quản lý khai báo tạm trú, tạm vắng, kiểm tra, giám sát tại các khu nhà trọ công nhân …, phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không thực hiện các quy định để ảnh hưởng, lây nhiễm dịch bệnh ra KCN và cộng đồng.

2. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3257/UBND-VX3 ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các KCN, nhà máy, xí nghiệp; trong đó yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp khẩn trương chỉ đạo, triển khai:

(1) Yêu cầu công nhân, người lao động tạm thời không di chuyển ra khỏi tỉnh Quảng Ninh để giảm thiểu nguy cơ lân lan dịch bệnh; các trường hợp đi về từ vùng dịch, tiếp xúc với các ca nhiễm, nghi nhiễm phải thực hiện cách ly, giám sát theo đúng quy định;

(2) Nghiêm túc thực hiện kiểm soát chặt chẽ biến động nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng tại các khu kí túc xá, nhà ở, khu nhà trọ công nhân, không để các hoạt động tụ tập, tập trung đông người;

(3) Định kỳ thực hiện tiêu độc, khử trùng nhà máy, xí nghiệp; tăng cường các biện pháp vệ sinh công nghiệp, thông gió; lắp đặt các vách ngăn tại căng tin….; nghiên cứu, xem xét, giải pháp giãn cách người làm việc, phân ca để tránh tập trung đông người.

(4) Tổ chức định kỳ lấy mẫu xét nghiệm xác suất, luân phiên tại các phân xưởng, nhà máy để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi nhiễm, đảm bảo thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến dịch thông qua kết quả xét nghiệm này theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Tổ chức tập huấn cho tất cả các thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của từng doanh nghiệp (được thành lập theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19) và lãnh đạo các bộ phận, phân xưởng sản xuất, mạng lưới an toàn vệ sinh viên về các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức tập huấn, đề nghị các đơn vị tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại nơi làm việc gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh tổng hợp, trước ngày 03/06/2021 theo địa chỉ email: phongquanlydoanhnghiep2010@gmail.com đầu mối liên hệ: ông Cao Sơn Đông, Phòng Quản lý Doanh nghiệp, số điện thoại:  0934458199 để tổng hợp.

(5) Thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn COVID-19.

(6) Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp; người cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp (thực phẩm, nước uống, suất ăn.) và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa…);

(7) Yêu cầu các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh khẩn trương thành lập các “Tổ An toàn COVID-19 tại nơi làm việc” theo hướng dẫn tại Văn bản số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế (gửi kèm văn bản này) để hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch.

3. Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh; dừng hoạt động các cơ sở không chấp hành các quy định; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu Giám đốc, Người sử dụng lao động các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

QLDN


CÁC TIN KHÁC Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Đề xuất cấp thường trú vĩnh viễn với nhà đầu tư quy mô lớn để thu hút FDI Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào? Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Phát triển quan hệ lao động hài hoà