TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25/5/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Cảnh báo hiện tượng mạo danh cán bộ nhà nước liên hệ với doanh nghiệp

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2024

Công bố bộ tiêu chí thẩm định dự án FDI

Công bố bộ tiêu chí thẩm định dự án FDI

Hết quý II, công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng ước đạt gần 30%

Nghị định quy định hoạt động thông tin cơ sở

Ngày 10/5/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký ban hành Nghị định số 49/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Nghị định này quy định về hoạt động thông tin cơ sở; trách nhiệm quản lý nhà nước về thông tin cơ sở; quyền và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin cơ sở.

Thúc đẩy liên kết vùng, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Đề xuất cấp thường trú vĩnh viễn với nhà đầu tư quy mô lớn để thu hút FDI

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI

Ngày 19/2, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn công tác Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) do đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn để thống nhất một số công việc liên quan đến hoạt động của VCCI tại Quảng Ninh.

Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Bộ Công Thương yêu cầu Cục Công nghiệp đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản, hình thành các Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp miền Bắc và miền Nam, đóng vai trò hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

"Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào?

Theo quy định mới nhất của Luật Đất đai sửa đổi, "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi lại khi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong "sổ đỏ", Cấp đổi "sổ đỏ"...

Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 quy định theo hướng rõ ràng về nội hàm các phương pháp định giá đất trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật đất đai, đồng thời Luật giao Chính phủ quy định chi tiết để áp dụng trong thực tế bảo đảm tính khả thi.

Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 quy định theo hướng rõ ràng về nội hàm các phương pháp định giá đất trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật đất đai, đồng thời Luật giao Chính phủ quy định chi tiết để áp dụng trong thực tế bảo đảm tính khả thi.

Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.

Phát triển quan hệ lao động hài hoà

Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt Đề án) đã được LĐLĐ tỉnh từng bước triển khai hiệu quả các nội dung, kế hoạch trong thực hiện chính sách pháp luật lao động.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

Ngày 28/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/01/2024.

Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ công nghệ

Tài liệu hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh giới thiệu tới các tổ chức, doanh nghiệp và quý bạn đọc quan tâm bộ ấn phẩm “Tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” để đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp phát triển; tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông các điểm nghẽn; huy động, giải phóng các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.
123