TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI

Ngày 19/2, đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn công tác Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) do đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn để thống nhất một số công việc liên quan đến hoạt động của VCCI tại Quảng Ninh.

Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Bộ Công Thương yêu cầu Cục Công nghiệp đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản, hình thành các Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp miền Bắc và miền Nam, đóng vai trò hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

"Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào?

Theo quy định mới nhất của Luật Đất đai sửa đổi, "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi lại khi Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong "sổ đỏ", Cấp đổi "sổ đỏ"...

Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 quy định theo hướng rõ ràng về nội hàm các phương pháp định giá đất trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật đất đai, đồng thời Luật giao Chính phủ quy định chi tiết để áp dụng trong thực tế bảo đảm tính khả thi.

Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 quy định theo hướng rõ ràng về nội hàm các phương pháp định giá đất trên cơ sở tổng kết đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật đất đai, đồng thời Luật giao Chính phủ quy định chi tiết để áp dụng trong thực tế bảo đảm tính khả thi.

Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.

Phát triển quan hệ lao động hài hoà

Đề án phát triển quan hệ lao động tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt Đề án) đã được LĐLĐ tỉnh từng bước triển khai hiệu quả các nội dung, kế hoạch trong thực hiện chính sách pháp luật lao động.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí

Ngày 28/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/01/2024.

Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ công nghệ

Tài liệu hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh giới thiệu tới các tổ chức, doanh nghiệp và quý bạn đọc quan tâm bộ ấn phẩm “Tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” để đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp phát triển; tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông các điểm nghẽn; huy động, giải phóng các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT ngày 31/10/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.

Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

Thông tư số 09/2023/TT-BXD sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BXD sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đăng tải Thông tư để các tổ chức, doanh nghiệp biết, thuận tiện triển khai:

Siết chặt việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

Chốt giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024

Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước

Hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phát triển nhà ở cho người lao động ngành than, KCN, người thu nhập thấp

Ngày 31/7, Thường trực Tỉnh ủy họp giao ban tuần để nghe và cho ý kiến tình hình triển khai Đề án phát triển nhà ở cho công nhân, lao động ngành than, khu công nghiệp, lao động thu nhập thấp và việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện một số chỉ tiêu liên quan tới giải quyết 20.000 việc làm mới, 50.000 chỗ ở tái định cư, trên 70% tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam 02:2009 Bộ Y tế theo Nghị quyết số 12 của Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì.

V/v: lập, gửi báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án

Thực hiện quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ "Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng Quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư" và Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư "Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư". Để có cơ sở giám sát, đánh giá dự án đầu tư và phục vụ công tác tổng hợp Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị chủ đầu tư hạ tầng các KCN, chủ đầu tư dự án trong KCN, KKT (gọi tắt là Chủ đầu tư các dự án trong KCN, KKT) thực hiện các nội dung sau:

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023

Tỉnh sẽ tạo điều kiện cho Tập đoàn Core Pacific Group đẩy nhanh nghiên cứu đầu tư tại KKT Quảng Yên

Ngày 8/7, đồng chí Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao đại diện lãnh đạo Tập đoàn Core Pacific Group tìm hiểu cơ hội đầu tư vào dự án Khu Công nghiệp công nghệ cao và dự án Khu đô thị thông minh, sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư

Quảng Ninh mới đây đã có quyết định 1761/QĐ-UBND để thành lập Tổ công tác đặc biệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhà đầu tư.
123