DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2021

Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021

DDCI QUẢNG NINH 2021

Tuyên truyền bỏ phiếu khảo sát DDCI năm 2021

Mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn

Thực hiện Thông báo số 229/TB-BCĐ ngày 31/5/2021 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy

Hỗ trợ thực hiện quy trình đón, cách ly, tiếp nhận nhân sự người nước ngoài của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 3233/UBND-NV ngày 15/5/2020 về việc quy trình đón, cách ly các nhân sự người nước ngoài tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; số 3580/UBND-NV ngày 01/6/2020 về việc hỗ trợ đón, cách ly các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; số 4100/UBND-DL2 ngày 18/6/2020 về việc điều chỉnh địa điểm cách ly tập trung theo hình thức có thu phí đối với người nước ngoài, người của các cơ quan đại diện ngoại giao nhập cảnh Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; số 2317/UBND-NV ngày 19/4/2021 về việc đề nghị giải quyết thủ tục nhập cảnh cho nhân sự người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Triến khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hoạt động trong các KCN, KKT (trừ Khu kinh tế Vân Đồn) theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Về việc cảnh báo và tuyên truyền cho Doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ.

DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ.

TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC

TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2020

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2020

THƯ KÊU GỌI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH QUẢNG NINH

Thư kêu gọi của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng Ninh vận động toàn dân tham gia các hoạt động " Đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2019)