TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

09/03/2022
Chia sẻ bải viết : Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 197/SKHCN-TĐC ngày 04/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề cử Doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022, trong đó, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh rà soát, đề cử các Doanh nghiệp tham dự theo lĩnh vực quản lý đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chí của Giải thưởng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động nghiên cứu Văn bản số 197/SKHCN-TĐC ngày 04/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề cử Doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 và tài liệu liên quan (gửi kèm theo), chủ động rà soát điều kiện, các tiêu trí của Giải thưởng và tình hình thực tế của đơn vị để đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 (nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí theo quy định).

Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 (Có mẫu gửi kèm) của đơn vị/doanh nghiệp gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 15/03/2022, đồng thời file mềm gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com để tổng hợp, gửi Sở Khoa học và Công nghệ. (Quá thời hạn trên nếu không nhận được văn bản đăng ký thì được hiểu là doanh nghiệp không có nhu cầu đăng ký tham dự Giải thưởng).

Để tìm hiểu thêm về Giải thưởng chất lượng Quốc gia truy cập vào địa chỉ: http://www.giaithuong.org.vn

2. Các tổ chức, doanh nghiệp tham dự gửi Đơn đăng ký về Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính- Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghiệp Quảng Ninh: Ông Nguyễn Văn Giới - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.835.572/0906.250274 - Fax: 02033.833903. Email: nguyenvangioi@quangninh.gov.vn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp). Địa chỉ: Tầng 11, Tòa Nhà Liên Cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Điện thoại: 0203.3836643, Fax: 0203.3838022; ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Quý đơn vị/ doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

QLDN

 


CÁC TIN KHÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Giảm chi phí logistics để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu Đề xuất cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn Tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 V/v tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (lần 2) V/v hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo Luật BVMT 2020 TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢNG NINH VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Công bổ Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021