Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

09/03/2022
Chia sẻ bải viết : Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 197/SKHCN-TĐC ngày 04/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề cử Doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022, trong đó, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh rà soát, đề cử các Doanh nghiệp tham dự theo lĩnh vực quản lý đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chí của Giải thưởng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động nghiên cứu Văn bản số 197/SKHCN-TĐC ngày 04/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề cử Doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 và tài liệu liên quan (gửi kèm theo), chủ động rà soát điều kiện, các tiêu trí của Giải thưởng và tình hình thực tế của đơn vị để đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 (nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí theo quy định).

Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 (Có mẫu gửi kèm) của đơn vị/doanh nghiệp gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 15/03/2022, đồng thời file mềm gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com để tổng hợp, gửi Sở Khoa học và Công nghệ. (Quá thời hạn trên nếu không nhận được văn bản đăng ký thì được hiểu là doanh nghiệp không có nhu cầu đăng ký tham dự Giải thưởng).

Để tìm hiểu thêm về Giải thưởng chất lượng Quốc gia truy cập vào địa chỉ: http://www.giaithuong.org.vn

2. Các tổ chức, doanh nghiệp tham dự gửi Đơn đăng ký về Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính- Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghiệp Quảng Ninh: Ông Nguyễn Văn Giới - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.835.572/0906.250274 - Fax: 02033.833903. Email: nguyenvangioi@quangninh.gov.vn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp). Địa chỉ: Tầng 11, Tòa Nhà Liên Cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Điện thoại: 0203.3836643, Fax: 0203.3838022; ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Quý đơn vị/ doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

QLDN

 


CÁC TIN KHÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NĂM 2021 Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021 Mở dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 theo chỉ đạo và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn Thực hiện Thông báo số 229/TB-BCĐ ngày 31/5/2021 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Hỗ trợ thực hiện quy trình đón, cách ly, tiếp nhận nhân sự người nước ngoài của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021 Về việc cảnh báo và tuyên truyền cho Doanh nghiệp địa phương về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TẦN SỐ VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021 DOANH NGHIỆP CÓ NHU CẦU HỢP TÁC VỚI NƯỚC NGOÀI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ. TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CHO CHUYÊN GIA NHẬP CẢNH VIỆT NAM LÀM VIỆC