TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

09/03/2022
Chia sẻ bải viết : Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh nhận được Văn bản số 197/SKHCN-TĐC ngày 04/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề cử Doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022, trong đó, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh rà soát, đề cử các Doanh nghiệp tham dự theo lĩnh vực quản lý đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tiêu chí của Giải thưởng.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động nghiên cứu Văn bản số 197/SKHCN-TĐC ngày 04/3/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề cử Doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 và tài liệu liên quan (gửi kèm theo), chủ động rà soát điều kiện, các tiêu trí của Giải thưởng và tình hình thực tế của đơn vị để đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022 (nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chí theo quy định).

Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 (Có mẫu gửi kèm) của đơn vị/doanh nghiệp gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh trước ngày 15/03/2022, đồng thời file mềm gửi qua thư điện tử theo địa chỉ: quanlydoanhnghiep2010@gmail.com để tổng hợp, gửi Sở Khoa học và Công nghệ. (Quá thời hạn trên nếu không nhận được văn bản đăng ký thì được hiểu là doanh nghiệp không có nhu cầu đăng ký tham dự Giải thưởng).

Để tìm hiểu thêm về Giải thưởng chất lượng Quốc gia truy cập vào địa chỉ: http://www.giaithuong.org.vn

2. Các tổ chức, doanh nghiệp tham dự gửi Đơn đăng ký về Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính- Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Sở Khoa học và Công nghiệp Quảng Ninh: Ông Nguyễn Văn Giới - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 02033.835.572/0906.250274 - Fax: 02033.833903. Email: nguyenvangioi@quangninh.gov.vn.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh (qua Phòng Quản lý Doanh nghiệp). Địa chỉ: Tầng 11, Tòa Nhà Liên Cơ quan số 2, Phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Điện thoại: 0203.3836643, Fax: 0203.3838022; ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Quý đơn vị/ doanh nghiệp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

QLDN

 


CÁC TIN KHÁC Thông tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước Hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Phát triển nhà ở cho người lao động ngành than, KCN, người thu nhập thấp V/v: lập, gửi báo cáo định kỳ về giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư dự án DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023 Tỉnh sẽ tạo điều kiện cho Tập đoàn Core Pacific Group đẩy nhanh nghiên cứu đầu tư tại KKT Quảng Yên Quảng Ninh thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Thêm cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh Tường minh về giá đất ngay trong Luật Đất đai Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng bãi thải nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu - Công ty Than Nam Mẫu - TKV Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2023 NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Giảm chi phí logistics để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu