TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021

02/11/2020
Chia sẻ bải viết :

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG NINH LẦN THỨ VIII, NĂM 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-BTC ngày 27/7/2020 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2020-2021; Kế hoạch số 86/KH-BTC ngày 27/7/2020 về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII, năm 2020-2021. 
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo đến các doanh nghiệp và đề nghị phối hợp thực hiện cụ thể như sau:
(1) Nghiên cứu Quyết định số 85/QĐ-BTC ngày 27/7/2020, Kế hoạch số 86/KH-BTC ngày 27/7/2020 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh được đăng tải toàn văn tại cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu kinh tế tại địa chỉ: http://www.qeza.gov.vn).
(2) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thể lệ Hội thi, Kế hoạch tổ chức Hội thi và những nội dung liên quan đến Hội thi; tích cực vận động, khuyến khích người lao động ở địa phương, cơ quan, đơn vị hưởng ứng và gửi đề tài, giải pháp tham gia Hội thi.
(3) Trên cơ sở nghiên cứu, trường hợp các doanh nghiệp, người lao động có nhu cầu đăng ký tham dự Hội thi vui lòng liên hệ Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh theo địa chỉ:
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh: Tầng 10, Trụ sở liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long; điện thoại cơ quan: 0203.3619285; Fax: 0203.3619286; Email: lhchkhvkt@quangninh.gov.vn
(3) Thời hạn nhận, chấm điểm và trao giải thưởng Hội thi:
+ Thời hạn nhận hồ sơ dự thi: Bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 30/6/2021. Các hồ sơ nộp sau thời điểm này sẽ không được chấp nhận.
+ Chấm điểm các đề tài, giải pháp dự thi: Trong tháng 8/2021;
+ Công bố danh sách dự kiến các đề tài, giải pháp đạt giải Hội thi: tháng 10/2021;
+ Thời gian tổ chức Lễ trao giải thưởng: Quý IV năm 2021.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và trân trọng đề nghị quý đơn vị/doanh nghiệp quan tâm phối hợp thực hiện./.

Quyết định số 85/QĐ-BTC 

Kế hoạch số 86/KH-BTC 

QLDN


CÁC TIN KHÁC Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Đề xuất cấp thường trú vĩnh viễn với nhà đầu tư quy mô lớn để thu hút FDI Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào? Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Phát triển quan hệ lao động hài hoà Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí