TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Hỗ trợ thực hiện quy trình đón, cách ly, tiếp nhận nhân sự người nước ngoài của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

19/05/2021
Chia sẻ bải viết :

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 3233/UBND-NV ngày 15/5/2020 về việc quy trình đón, cách ly các nhân sự người nước ngoài tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; số 3580/UBND-NV ngày 01/6/2020 về việc hỗ trợ đón, cách ly các chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; số 4100/UBND-DL2 ngày 18/6/2020 về việc điều chỉnh địa điểm cách ly tập trung theo hình thức có thu phí đối với người nước ngoài, người của các cơ quan đại diện ngoại giao nhập cảnh Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; số 2317/UBND-NV ngày 19/4/2021 về việc đề nghị giải quyết thủ tục nhập cảnh cho nhân sự người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao[1], ngày 22/5/2020 Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh có Văn bản số 1148/BQLKKT-DN về việc quy trình đón, cách ly nhân sự người nước ngoài tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn gửi các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid- 19. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cung cấp danh sách 01 người nước ngoài thuộc CÔNG TY TNHH SỢI HÓA HỌC THẾ KỶ MỚI VIỆT NAM - (KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long) được nhập cảnh Việt Nam đã được Cục Xuất nhập cảnh- Bộ Công an đồng ý giải quyết (Chi tiết theo biểu đính kèm).

- Về địa điểm cách ly tập trung: Đề nghị UBND thành phố Móng Cái bố trí cơ sở cách ly phù hợp (sau khi thống nhất với Đơn vị đón chuyên gia nước ngoài) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6261/UBND-DL2 ngày 12/9/2020.

Đầu mối liên hệ hướng dẫn các doanh nghiệp địa điểm cách ly tập trung: Văn phòng HĐND & UBND TP Móng Cái, số điện thoại: 0203.3881.284.

- Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: số 3233/UBND-NV ngày 15/5/2020; số 3580/UBND-NV ngày 01/6/2020; số 4100/UBND-DL2 ngày 18/6/2020, 4773/UBND-DL1 ngày 15/7/2020 để hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện quy trình đón, cách ly, tiếp nhận nhân sự người nước ngoài.

Thông tin cần liên hệ: Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, số điện thoại: 0203.3836.643, địa chỉ email: Quanlydoanhnghiep2010@gmail.com; ông Cao Sơn Đông, số điện thoại: 0934.458.199.[1] UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh là đầu mối hướng dẫn doanh nghiệp có nhu cầu đón chuyên gia người nước ngoài vào làm việc xây dựng dựng phương án, phương tiện đưa đón, cách ly cụ thể và được các cơ quan, đơn vị tham gia triển khai thực hiện chấp thuận

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp giải quyết./.

 


CÁC TIN KHÁC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Giảm chi phí logistics để ứng phó với thuế tối thiểu toàn cầu Đề xuất cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn Tài liệu công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 V/v tiếp tục tuyên tuyền, phổ biến và đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (lần 2) V/v hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo Luật BVMT 2020 TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢNG NINH VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Công bổ Danh mục các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh Đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 Phổ biến các Nghị, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 Đôn đốc báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 DDCI QUẢNG NINH 2021