TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

25/04/2022
Chia sẻ bải viết :Triển khai thực hiện Quyết định số 970/UBND-CN ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh về Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó, UBND tỉnh giao: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Ninh trong việc tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp biết, hiểu và chia sẻ khó khăn với ngành điện, thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả; Yêu cầu, nhắc nhở các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nghiêm túc thực hiện tự tiết giảm điện, tiết giảm điện luân phiên nếu xảy ra thiếu điện, mất cân đối cung cầu hệ thống điện.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị các Công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng (gọi chung là doanh nghiệp) trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 970/UBND-CN ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh (Văn bản gửi kèm theo) để biết, hiểu và chia sẻ khó khăn với ngành điện, thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp lý và hiệu quả; nghiêm túc thực hiện tự tiết giảm điện, tiết giảm điện luân phiên nếu xảy ra thiếu điện, mất cân đối cung cầu hệ thống điện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các Công ty Đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp tăng cường tuyên truyền an toàn điện; Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống chiếu sáng trong khu công nghiệp để thiết lập chế độ chiếu sáng hợp lý và tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thứ cấp.

2. Giám đốc doanh nghiệp trực tiếp chỉ đạo, xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

3. Tích cực tham gia, đồng hành cùng ngành điện trong việc thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện, đầu tư phát triển năng lượng điện mặt trời trên mái nhà để góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện (DSM) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cung cấp điện năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trong quá trình thực hiện có những khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

 

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh thông báo và đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp trong khu công nghiệp biết, triển khai thực hiện./.

 

QLDN