TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Siết chặt việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

01/12/2023
Chia sẻ bải viết :Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo một số nội dung dư luận, báo chí quan tâm, trong đó có việc thi công dự án Khu đô thị tại khu 10B (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả).

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải siết chặt việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Ảnh: Thu Chung

Theo đó, ngay sau khi báo chí phản ánh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Cẩm Phả yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công dự án và tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra thực địa.

Qua kiểm tra cho thấy, hiện trạng dự án mới thi công một đoạn đường công vụ, vị trí thi công đều nằm ở Vịnh Bái Tử Long, khu vực sình lầy. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án chưa tuân thủ theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được UBND tỉnh phê duyệt. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư dự án và chấn chỉnh việc tuân thủ quy định về đánh giá tác động môi trường.

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phải siết chặt việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Đặc biệt là Nghị Quyết số 10-NQ/TW ngày 26/09/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, quan điểm của tỉnh là “không thu hút đầu tư bằng mọi giá”, “không đánh đổi công bằng, tiến bộ xã hội và môi trường” để “chạy theo” tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Do đó cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo tồn và phát huy bền vững Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; bảo vệ tích cực các khu vực có tính đa dạng sinh học cao; bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên tại các vùng đất ngập nước quan trọng và các khu vực cảnh quan sinh thái quan trọng, các hành lang đa dạng sinh học; bảo vệ nghiêm ngặt môi trường Vịnh Cửa Lục, Bái Tử Long, các khu bảo tồn thiên nhiên; tăng diện tích rừng cảnh quan tại các trung tâm du lịch.

VP.


CÁC TIN KHÁC Chính phủ ban hành Nghị định quy định về khu công nghệ cao Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy làm việc với VCCI Thông tư số 21/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch Bộ Công Thương: Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ "Sổ đỏ" đã cấp sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào? Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Giao Chính phủ quy định chi tiết phương pháp định giá đất bảo đảm tính khả thi Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017NĐ-CP ngày 31/3/2017 về tín dụng đầu tư của Nhà nước Chính phủ ban hành Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội. Phát triển quan hệ lao động hài hoà Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ công nghệ Tài liệu hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thông tư số 17/2023/TT-BTNMT ngày 31/10/2023 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000.