TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho người lao động

Trình tự thủ tục:

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Tổ chức sử dụng đất nộp hồ sơ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp tại Bộ phận hành chính công về Tài nguyên và Môi trường của Ban Quản lý KKT Quảng Ninh tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

Bước 3: Cán bộ Bộ phận hành chính công về Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hồ sơ và trao giấy tiếp nhận hồ sơ cho nhà đầu tư;

Bước 4: Tổ chức sử dụng đất căn cứ thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn hoặc nộp hồ sơ và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

Thành phần hồ sơ:

*Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị được miễn tiền sử dụng đất, trong đó ghi rõ: Diện tích đất được giao và lý do miễn miễn sử dụng đất (bản chín*.

+ Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở (bản sao).

+ Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

* Thời hạn giải quyết: 13 ngày kể từ ngày Ban Quản lý KKT Quảng Ninh tế nhận đủ hồ sơ miễn tiền sử dụng đất.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư được Nhà nước giao đất.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý KKT Quảng Ninh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý KKT Quảng Ninh.

- Cơ quan phối hợp:

+ Ủy ban nhân dân các địa phương có Khu kinh tế.

+ Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh.

- Các tổ chức, cá nhân sử dụng đất có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định min tiền sử dụng đất.

* Lệ phí: Không

Thời hạn giải quyết

13 ngày làm việc

Các mẫu đơn

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;
- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;
- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
- Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao;
- Thông tư Liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên- Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.
- Thông tư số 89/2017/TT-BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: