TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - TTHC Lĩnh vực Lao động

  STT    Tên thủ tục    Thời hạn xử lý  
1 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - 03 ngày làm việc (nếu tiếp nhận dưới 10 hồ sơ/ngày (kể cả hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ)); - 05 ngày làm việc (nếu tiếp nhận trên 10 hồ sơ/ngày (kể cả hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ).
2 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 02 ngày làm việc
3 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam - 03 ngày làm việc (nếu tiếp nhận dưới 10 hồ sơ/ngày (kể cả hồ sơ cấp mới, cấp lại, xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ)); - 05 ngày làm việc (nếu tiếp nhận trên 10 hồ sơ/ngày (kể cả hồ sơ sơ cấp mới, cấp lại, xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ)).
4 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động - 04 ngày làm việc (nếu tiếp nhận dưới 10 hồ sơ (kể cả hồ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn)); - 05 ngày làm việc nếu tiếp nhận trên 10 hồ sơ (kể cả hồ sơ sơ cấp mới, cấp lại, gia hạn)).
5 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài - 7 ngày làm việc (trường hợp tiếp nhận dưới 02 hồ sơ/ngày) - 10 làm việc (nếu tiếp nhận trên 02 hồ sơ/ngày)
6 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (trường hợp tiếp nhận dưới 02 nội quy/ngày) - 07 làm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (trường hợp tiếp nhận trên 2 nội quy/ngày

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: