TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - TTHC Lĩnh vực Thương mại quốc tế

  STT    Tên thủ tục    Thời hạn xử lý  
1 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp không phải lấy ý kiến của Bộ chuyên ngành) - 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trường hợp lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành (không bao gồm thời gian chuyển/ chờ nhận kết quả trả lời của Bộ chuyên ngành qua đường bưu điện)
2 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
3 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp không phải lấy ý kiến của Bộ chuyên ngành) - 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trường hợp lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành (không bao gồm thời gian chuyển/ chờ nhận kết quả trả lời của Bộ chuyên ngành qua đường bưu điện)
4 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp không phải lấy ý kiến của Bộ chuyên ngành) - 11 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trường hợp lấy ý kiến của Bộ quản lý chuyên ngành (không bao gồm thời gian chuyển/ chờ nhận kết quả trả lời của Bộ chuyên ngành qua đường bưu điện)
5 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ QUẢNG NINH

- TRỤ SỞ CHÍNH: Tòa nhà liên cơ quan số 2 - Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại : 0203.3836573 - Fax : 0203.3838022 - Email: bqlkkt@quangninh.gov.vn

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN ĐÔNG: 29 Đường Chu Văn An - Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái - Quảng Ninh
Điện thoại: 0203.3883353

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TÂY: