TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

UBND tỉnh cho ý kiến về tình hình, kết quả và các giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư FDI

30/03/2024
Chia sẻ bải viết :

Chiều 28/3, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về tình hình, kết quả và các giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh; chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024.

 

 

g

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh đạt 683,91 triệu USD, đạt 22,8% kế hoạch năm. Số dự án FDI được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 13 dự án với tổng đầu tư đăng ký đạt 632,73 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 3 dự án với số vốn tăng thêm 51,18 triệu USD.

Các dự án đăng ký mới tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó có 1 dự án quy mô vốn đầu tư trên 200 triệu USD. Ngoài ra, có 1 dự án đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Các dự án thu hút mới và điều chỉnh tăng vốn đều được thực hiện tại địa bàn các KCN, KKT tại Quảng Yên, Hải Hà, cụ thể là KCN Bắc Tiền Phong (8 dự án), KCN Texhong – Hải Hà (3 dự án), KCN Đông Mai, KCN Sông Khoai.

Hiện nay, các cơ quan đầu tư trên địa bàn tỉnh đang tiếp nhận, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện, bổ sung 10 hồ sơ dự án đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Với tổng vốn đầu tư đăng ký dự kiến 168,73 triệu USD chiếm 4,82 % kế hoạch năm. Các dự án đều đăng ký tại địa bàn các KCN Đông Mai, Việt Hưng, Sông Khoai, Cụm công nghiệp Phương Nam, Uông Bí.

Qua ý kiến thảo luận của đại biểu các sở, ngành, địa phương liên quan tại cuộc họp, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tập hợp các nội dung hoàn thiện báo cáo tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nêu bật công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong công tác thu hút đầu tư FDI; kết quả thực hiện trong công tác xúc tiến đầu tư phải làm rõ tình hình triển khai các giải pháp về xúc tiến, thu hút, quảng bá. Bên cạnh đó, đánh giá tình hình thưc hiện các nội dung liên quan đến xúc tiến: Giải phóng mặt bằng; hạ tầng điện; tình hình triển khai giải quyết các nhu cầu về đất san lấp; nhà ở cho công nhân…

Mặt khác, các sở, ngành, địa phương cần khái quát, rà soát các kiến nghị của doanh nghiệp để có đánh giá tổng quát nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp. Đối với nội dung chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương tham gia xây dựng các nội dung cụ thể, đảm bảo tiến độ trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét.

(Trích theo baoquangninh.vn) HTGS