TRANG CHỦ CHUYỂN ĐỔI SỐ BAN QL KKT LỊCH CÔNG TÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN HỆ THỐNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ISO ĐIỆN TỬ

Ứng dụng tối đa tiện ích Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

17/03/2023
Chia sẻ bải viết :

Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) được triển khai trong toàn quốc với mục đích cuối cùng là phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Triển khai Đề án 06, Quảng Ninh có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ứng dụng tối đa tiện ích của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 


Lực lượng công an thu thập thông tin, làm sạch dữ liệu dân cư, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Nhiệm vụ tiền đề thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh là cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân, được lực lượng công an phối hợp với các cấp chính quyền triển khai tích cực. Đến tháng 3/2023, toàn tỉnh có 96,03% số công dân được cấp CCCD gắn chíp, kích hoạt thành công trên 75.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Từ tháng 5/2022, Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên chính thức hoàn thành kết nối hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án 06 của Chính phủ. Khi giải quyết TTHC, cán bộ có thể khai thác thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu để đối chiếu với những giấy tờ công dân cung cấp mà không phải nhập thủ công như trước đây, giúp giảm đáng kể thời gian giải quyết công việc, phục vụ đắc lực công tác giải quyết TTHC.

Hơn nửa năm chính thức khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, việc triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả khả quan. Đối với 11 dịch vụ công của ngành Công an, nhiều hồ sơ TTHC khai thác được thông tin từ cơ sở dữ liệu dân cư đạt tỷ lệ khá cao, như: Thông báo lưu trú đạt 99,1%, cấp xác nhận số CMND đạt 78,4%.

Thực hiện Kế hoạch cao điểm 90 ngày đêm triển khai Luật Cư trú 2020 và Đề án 06, với nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến có ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chức năng của lực lượng công an đã nâng lên rõ rệt. Một số dịch vụ công tăng tỷ lệ thực hiện từ 40-60% so với giai đoạn trước khi thực hiện cao điểm, đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao, như: Đăng ký thường trú đạt 52,9%, đăng ký tạm trú đạt 70,1%, đăng ký tạm vắng đạt 40%, cấp hộ chiếu đạt 45,12%...

Đối với 14 dịch vụ công của các sở, ngành, nhiều dịch vụ đạt tỷ lệ khai thác Cơ sở quốc gia về dữ liệu dân cư khá cao, như: Đăng ký khai sinh đạt 76,04%, kết hôn đạt 70,04%, khai tử đạt 63,7%, đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng đạt 99,42%...


Cán bộ Trung tâm Hành chính công TP Hạ Long khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết TTHC trong lĩnh vực BHYT cho người dân.

Cùng với 25 dịch vụ công thiết yếu trong danh mục của Đề án 06, nhiều dịch vụ công, TTHC khác cũng ứng dụng, khai thác thông tin từ Cơ sở quốc gia về dữ liệu dân cư, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Đến tháng 3/2023, toàn tỉnh đã xác thực, đồng bộ dữ liệu người tham gia BHYT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 55,95%; 206/221 cơ sở khám chữa bệnh BHYT triển khai khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chíp, đạt 93,2%; hơn 194.000 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD để khám chữa bệnh, tra cứu thành công đạt 64,5%. Toàn tỉnh đã thu nhận hơn 330.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để tích hợp các giấy tờ cá nhân của công dân lên ứng dụng VNeID, hoàn thành trên 90% tiến độ làm sạch dữ liệu dân cư; làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 đạt 82,21%..

Các sở, ngành, đơn vị chức năng cũng phối hợp cập nhật hơn 293.000 mã định danh trên tổng số hơn 298.000 cán bộ, giáo viên, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, đạt 98,44%. Trong đó, hầu hết học sinh lớp 9, lớp 12 tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tốt nghiệp THPT được cập nhật số định danh trên Cơ sở dữ liệu của ngành Giáo dục.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Đinh Sỹ Nguyên cho biết: Năm 2023, công tác chuyển đổi số ở cấp quốc gia đã lựa chọn chủ đề là Dữ liệu số. Đối với tỉnh Quảng Ninh, năm nay xác định là năm trọng điểm xây dựng dữ liệu số, tạo bứt phá về chuyển đổi số toàn diện. Trong đó, ứng dụng, khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được coi là một trong những nhiệm vụ then chốt. Để thực hiện có hiệu quả nội dung này, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm 100% dữ liệu công dân được lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp, chia sẻ thông suốt với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan. Cùng với đó, tỉnh sẽ hết sức chú trọng đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin trọng yếu tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; duy trì kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng quy chuẩn của các bộ, ngành chức năng...

(nguồn baoquangninh) VP