Tên tổ chức, cá nhân
Nội dung                      
Điện thoại
Email

       
TTDANH SÁCH CÂU HỎI
1 Đề nghị giải đáp một số thắc mắc về cách tính lương ngày lễ| Xem câu trả lời
2 Trong khu vực khu công nghiệp và các huyện, thị xã lân cận không có dịch vụ xe bus, điều này phần nào có những tác động hạn chế tới công tác tuyển dụng và giữ người của các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện nói chung và doanh nghiệp Texhong nói riêng. Đối với những cá nhân có nhu cầu định cư lâu dài gần Khu công nghiệp cũng gặp phải không ít khó khăn và bất tiện. Công ty đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét mở tuyến xe bus phục vụ nhu cầu đi lại của dân cư và công nhân lao động trên địa bàn huyện Hải Hà và các khu vực lân cận. Xem câu trả lời
3 Khu công nghiệp Texhong Hải Hà đang trên đà phát triển nhanh chóng với nhu cầu sử dụng lao động lớn, năm 2018 dự kiến có nhu cầu tuyển dụng 7000 lao động. Công ty đề nghị các lãnh đạo Tỉnh và Ban Quản lý KKT có những chính sách và hỗ trợ Doanh nghiêp trong công tác tuyển dụng lao động Xem câu trả lời
4 Để neo, đậu và ra vào tại Bến tàu Dân Tiến Móng Cái, Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần vận tải khách thủy Quảng Ninh từ nhiều năm nay. Nay việc thực hiện hợp đồng này bị ảnh hưởng do Công ty cổ phần vận tải khách thủy Quảng Ninh chưa xin được giấy phép hoạt động bến thủy nội địa tại Bến tàu Dân Tiến (do vướng mắc thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)...Nếu không thể tiếp tục hoạt động vận chuyển hành khách đường thủy nội địa sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới hoạt động phục vụ khách của Công ty| Xem câu trả lời